Vào đầu năm mới  từ 18-19 Feb 2019 bên TSM có tổ chức cho cán bộ tham gia khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Malaysia về sản phẩm và giải pháp tổng đài NEC

Đây là một số hình ảnh tiêu biểu của khóa đào tạo:

 

 

 

error: Content is protected !!