Các dự án Server NEC

ALTAI Super Wifi- Giải pháp chuyên dụng ngoài trời

  Cuối năm 2019, Công ty TSM đã tổ chức chương trình giới thiệu giải pháp Super Wifi chuyên dụng ngoài trời của hãng ALTAI tới các đối tác chiến lược tại Việt Nam. Cùng với đó, Công ty TSM cũng đã gửi các thiết bị demo tới đối tác để tiến hành thử nghiệm…

Email us

842473021212