Case Study

1. Altai Bring Wifi to West Istanbul Marina

Product Used: A3-Ei, A8n

GIẢI PHÁP:

 • Yêu cầu của hệ thống trang bị wifi để phủ sóng cho toàn bộ Bến du thuyền rộng 155.000 m2 bao gồm cả khu neo đậu, âu tàu các khu vực tiện ích khác Thách thức của dự án rất ít vị trí để lắp cột wifi trong khi số lượng người sử dụng truy cập vào hệ thống rất lớn
 • Với việc sử dụng 01 bộ A8n cùng với 4 bộ ăng-ten định hướng đã đảm bảo phủ sóng dạng chùm (omni) cho toàn bộ khu vực bến tàu nổi.
 • Sử dụng 02 bộ A3-Ei để phủ sóng khu vực cho Mega Yacht Dock

2. Altai’s Wireless solution for Oil and Gas Industry in Malaysia

Product Used: A8n (ac), A2 (ac), C1n, AltaiCare on Premises

Giải pháp Altai Super Wifi tại dự án cảng nước sâu kho cảng xăng dầu

GIẢI PHÁP:

 • Khu vực cầu cảng phạm vi 2km x 4km được phủ sóng bởi 16 trạm phát sóng (AP)
 • Khu vực kho cảng xăng dầu được trang bị 19 trạm phát sóng A8 (8×8 MIMO)
 • Các trạm phát sóng tại khu vực xăng dầu được lắp đặt trong các tủ chống cháy nổ chứng chỉ ATEX
 • Giải pháp đã sử dụng tối thiểu các vị trí cho phép để lắp các trạm phát sóng nhưng lại đảm bảo phủ sóng 100% diện tich của dự án
 • Toàn bộ dự án sử dụng đúng 35 trạm phát sóng Altai, loại chuyên dụng lắp ngoài trời tuân thủ yêu cầu chống cháy nổ của chủ đầu

3. Altai’s Wifi Solution for MPS Tema Port in Ghana, West Afirica

Giải pháp Altai Super Wifi cho dự án Cảng Container

GIẢI PHÁP:

 • Yêu cầu của dự án lắp đặt hệ thống wifi để phục vụ cho công tác điều hành bố trí sắp xếp container
 • Toàn bộ diện tích của dự án 1,3km x 0,7km bao gồm cả khu vực nhà kho
 • Sử dụng 9 bộ phát sóng A8 để đáp ứng phủ sóng cho toàn bộ diện tích
 • Sử dụng 4 bộ phát sóng A2 để đóng vai trò wireless backhault
 • Với giải pháp này, đã đáp ứng 2 thách thức của dự án đó phủ sóng wifi 2 lần cho toàn bộ diện tích của dự án đảm bảo tính năng dự phòng nóng cho việc phát sóng

4. Altai Unwires Hong Kong Science Technology Park

Product used: Altai A3-Ei

GIẢI PHÁP:

 • Yêu cầu trang bị hệ thống wifi cho toàn bộ khu vực giảng đường, nghiên cứu khoa học, thư viện, khu nội trú vui chơi thể thao, với tổng diện tích 260.000 m2. Thách thức của dự án rất đông người sử dụng truy cập vào hệ thống (500 người sử dụng đồng thời tại mỗi trạm AP
 • Các trạm phát sóng A3-Ei với công nghệ ăng-ten thông minh được lắp bên ngoài mỗi tòa nhà cho phép bán kính phủ sóng lên tới 150m trong môi trường không bị che chắn (LOS)
 • Với số lượng trạm AP ít hơn hẳn so với các hãng khác đã tiết kiệm rất nhiều chi phí vận hành bảo trì cho chủ đầu

5. Giải pháp Altai Super Wifi cho dự án Cảng Container

GIẢI PHÁP:

 • Yêu cầu của dự án lắp đặt hệ thống wifi để phục vụ cho công tác điều hành bố trí sắp xếp container
 • Toàn bộ diện tích của dự án 1,3km x 0,7km bao gồm cả khu vực nhà kho
 • Sử dụng 9 bộ phát sóng A8 để đáp ứng phủ sóng cho toàn bộ diện tích
 • Sử dụng 4 bộ phát sóng A2 để đóng vai trò wireless backhault
 • Với giải pháp này, đã đáp ứng 2 thách thức của dự án đó phủ sóng wifi 2 lần cho toàn bộ diện tích của dự án đảm bảo tính năng dự phòng nóng cho việc phát sóng

6. Giải pháp Altai Super Wifi cho Sân Golf

YÊU CẦU:

 • Hệ thống Wifi phải cung cấp khả năng truy dấu GPS các thẻ điểm golf nhằm quản tốt hơn hoạt động chơi golf của khách hàng. Giám sát thời gian của mỗi golf thủ tại mỗi điểm để đưa ra những cảnh báo cần thiết tránh tắc nghẽn cục bộ
 • Cho phép kết nối với các máy tính bảng được sử dụng như thẻ điểm golf, qua đó tung ra các chương trình quảng cáo về các dịch ăn uống các dịch vụ khác tại sân golf, gia tăng doanh thu
 • Việc kết nối wifi cho phép golf thủ thể kiểm tra chi tiết sân golf như đồ các hố golf, khoảng cách, …
 • Cho phép phân tích theo thời gian thực để trải nghiệm chơi golf tốt hơn
 • Cho phép sử dụng các ứng dụng chơi golf trên điện thoại thông mình để tra cứu tham khảo các thủ thuật kỹ thuật chơi golf

GIẢI PHÁP:

 • Trạm phát sóng A8n được lắp đặt cùng với 5 ăng-ten định hướng khu vực cho phép phát sóng 360 độ (lên tới 1km – LOS 500m NLOS) cho cả 2 băng tần 2.4Ghz 5.8Ghz
 • Bổ sung các trạm phát sóng A2 A3-Ei sử dụng như các trạm phát sóng khuếch đại định hướng để mở rộng diện tích phủ sóng

 

 

error: Content is protected !!
male no A Tag

pills to last longer in bed pill with an a mega man male enhancement male enhancement pills in cocoa beach pxl male enhancement review new male enhancement surgery panama male enhancement greenville sc sexual health supplements gnc roar male enhancement free test supplement cosmetic male breast enhancement hormone pills for men dr oz natural male enhancement pills best cutting supplements 2020 fukima male enhancement consecuencias supplements that increase libido raging lion supplement garlic pills gives erection tman pills rhino thrust sex enhancement free sample ed pills supplements test l citrulline pills michael stefano male enhancement pills buying pain pills oval shaped blue pill what did guys do before erection pills penis enlargement girth titan penis growth assistant pills birth control pills that dont kill sex drive sex booster pills for male place to buy male enhancement sex pills over the counter side effects what over the counter pills work like viagra delay sex pills that work instantly extenze drug facts amazon weight loss pills purple power male enhancement top male enhancement pills sold at walmart pill with v on it

weight no A Tag

benefits of vegan diet weight loss budwig diet for weight loss diabetic drugs that help with weight loss strict diet to lose weight and gain muscle week diet plan to lose weight shark tank best diet products for weight loss healthy diet plan for teenage girl to lose weight pills guaranteed to lose weight fast drugs to helo pcos patients lose weight best weight loss pills 2020 cheap low calorie high protein diet for weight loss slow cooker recipes for keto diet weight loss supplement forum how to lose weight really fast with pills safe over the counter weight loss pills that work atkins diet chart for weight loss progesterone supplement for weight loss weight loss doctors pills near me inner self weight loss pills 1 weight loss pill in canada best rx weight loss pills 2020 diabetic 1400 calories a day diet for weight loss keto advanced weight loss pills 1200mg good keto diet recipes alison moyet weight loss diet sleep deprivation affect weight loss diet unprocessed food diet weight loss alkaline supplements for weight loss low inflamationand weight loss diet indian diet salad recipes for weight loss diet for weight loss and lower bad cholesterol do birth control pills cause weight loss best diet for weight loss in people over 50 benefits of all natural weight loss pills how to put a cat on a weight loss diet the dash diet weight loss 8 weeks and minimum weight loss with lchf diet european weight loss supplement pills to help lose weight with usda approval weight lifting and diet for weight loss

vape no A Tag

weed vaporizer vape age vape social uwell ironfist reset buy thc vape juice element vape coupon code reddit blow one vape snow wolf mfeng ux why does my rda pop aspire odyssey kit reviews nike vapor jersey vaping news uk 2019 npr candice jones ecig off brand juul pods buy thc vape juice online usa how to fix overheating on voopoo uforce coils heavy metals in vape juice vape juice dragon fruit xgopro e cigarette cloud v aqua bubbler can you use regular cotton balls for vaping e cigarette image how long do atomizers last raspado vape juice clean coils vape uwell 2 battery mod 2018 smok coils suck best ecig tank 2017 touch screen mod joyetech exceed edge review uwell crown 2 coil replacement snow wolf mini case orgnx e liquid and uwell combo hash ecig voopoo uforce u2 tank nike mercurial vapor viii voopoo drag 2 mini colors vapor pipes for sale alien 220 vs voopoo drag hybrid top cap mechanical mod

cbd no A Tag

best cbd oil for arthritis cbd and multiple myeloma highland pharms cbd reviews cbd oil for prostatitis cbd make you tired cbd bath bombs tokyo cbd hotels how use cbd oil does trader joes sell cbd oil buy cbd oil austin cbd phone number does cbd oil help arthritis youngliving cbd where to buy cbd oil in durango co cbd oil and caffeine cbd oil in salem oregon cbd commercial cbd mg dosage cbd 1000 mg oil cbd joint cream erp timings in cbd cbd and me cbd capsule dosage what does cbd oil mean different cbd cbd oil without thc legal do you need a medical card for cbd oil cbd and crohns cbd oil for canines cbd developments swag cbd oil cbd hemp oil peppermint drops where to buy cbd oil in north carolina do you get cbd from smoking weed cbd oil real or fake cbd oil at amazon bio pure cbd oil high cbd spectra complete oil beam cbd oil chattanooga cbd nightmares