Contac S4

Với những mạch in thử nghiệm phức tạp thì công đoạn mạ xuyên lỗ cực kỳ quan trọng, có tính chất quyết định đến chất lượng và độ ổn định của mạch. Chính vì thế, thiết bị LPKF Contac S4 được ra đời với sự kết hợp giữa của nhiều quá trình mạ điện và mạ hóa học trong một thiết kế cực kỳ an toàn và vững chãi.

Mạch in sẽ được đưa qua sáu khoang kế tiếp nhau. Điều này đem đến lớp đồng ổn định hơn trên bề mặt các lỗ, kể vả với những mạch in đa lớp.

Thiết bị Contac S4 hỗ trợ mạch lên đến tám lớp với tỉ lệ giữa đường kính lỗ và độ dày của mạch lên đến tối đa là 1:10. Không những thế, mạch còn được đi qua một bước tráng thiếc để bảo vệ bề mặt và tăng cường khả năng bám thiếc.

Cực anode được thiết kế tối ưu cùng với phương pháp mạ đảo xung khiến cho đồng được tráng đồng nhất, và kích hoạt carbon dựa trên công nghệ lỗ đen, lỗ thổi khí vào tích hợp, và bổ sung thêm một bước để làm sạch lỗ đảm bảo lớp đồng dính chặt xuống bề mặt mà không sợ bị bong. Kết quả thu được là một lớp đồng được tráng đều và dày và trên bề mặt kim loại phẳng của đế mạch.

Dễ sử dụng

Màn hình điều khiển cảm ứng cùng với chương trình hỗ trợ có thể giúp kể cả những người chưa có kinh nghiệm làm quen với quá trình mạ. Người dùng không cần có kiến thức về hóa học vì hệ thống tự động hiển thị những bước bảo trì cần thiết.

 

LPKF Contac S4

 

Kích thước vật liệu tối đa (X x Y)

230 mm x 330 mm (9” x 13”)

Kích thước layout tối đa (X x Y)

200 mm x 300 mm (7.8” x 11.8”)

Mạ đảo xung

Điều chỉnh được

Độ chịu đựng

± 2 µm (đồng mạ)

Đường kính lỗ tối thiểu

≥ 0,2 mm

ViaCleaner

Có sẵn

Mạ thiếc

Có sẵn

Thời gian

Xấp xỉ 90 – 120 phút

Tiêu thụ điện

115 / 230 V, 50 – 60 Hz, 0,6 kW

Kích thước (W x H x D)

856 mm x 446 mm x 542 mm (33.7” x 17.5” x 21.3”)

Khối lượng

~ 80 kg khi chưa có hóa chất, ~ 115 kg khi đã có hóa chất

 

error: Content is protected !!
cbd no A Tag

cbd extract ananda professional cbd reviews cbd dose for sleep cbd oil and bipolar disorder how long for cbd to kick in cbd plus johnson city cbd in hemp cbd oil legal florida cbd and prostate inflammation effective cbd dose ac dc cbd oil where to buy cbd in nj best cbd massage oil cbd oil hurts stomach 20 mg cbd gummies cbd oil for sundowning facebook cbd policy cbd oil information sheet benefits of cbd oil for anxiety cbd for scoliosis cbd laws nc is cbd legal in all 50 states cbd skin cancer cbd and lung cancer can cbd oil be prescribed cbd dropshippers carefree cbd the best rated cbd oil where to buy cbd flower reddit best type of cbd oil cbd oil and serotonin cbd oil bend oregon how much mg of cbd cbd for rheumatoid arthritis cbd oil vandergrift pa cbd oil in cpap cbg oil vs cbd oil the problem with cbd oil hazekamp cbd oil plattsburgh ny web md cbd oil overdose on cbd oil how long does cbd oil last for anxiety cbd oil sold by pharmacies thrive market cbd clinics in florida for cbd oil cbd distributors colorado

vape no A Tag

marijuana juice for vape smoke and vape shop sidekick vaporizer smok v8 baby rba kai virgin vapor koopor plus ss setting for uwell crown bauer supreme vs vapor skates gasoline vapor pressure vapor sites best ecig mod for naughtilus mini happy vape juice best vape pen batteries waffle juice best nic salts e cigarette liquid nicotine australia cdc stop vaping e cigarette flashlight mod smok fname pen plus battery change e cigarette vs personal vaporizer coilless tank my smokeless super tank vape how to get into vaping pyrex glass ecig tanks american vaping products e cigarette delta check in rules mod price uwell whirl 22 starter kit vapespresso kit times square vape lab istick pico eleaf baby battery 18650 dual box mod joy e cigarette starter kit box mod clouds yc vape siphon juice tank vape box build kit orion vape software smok alien rdta aspire vape tank how to fill voopoo drag kanthal can you vape terpenes how to use voopoo drag mini as a pass through adjustable ecig voopoo drag mini platinum matte tank vape e cig store

weight no A Tag

weight loss muscle gain diet what is the most healthy diet for weight loss best meal supplements for weight loss herbalife diet for weight loss no oil diet weight loss weight loss supplements whole foods the dash diet weight loss solution pdf best weight loss pills in thailand egg diet review weight loss the nut diet to lose weight best all natural weight loss supplements exercise diet plan to lose weight where can i find keto diet pills banana diet for weight loss medicine help lose weight what is the weight loss diet x liquid diet to lose weight in 2 weeks plan pull up the weight loss pills phen375 14 day detox diets for weight loss chumlee weight loss supplement chinese herbal weight loss pill sample weight loss pills keto pills for weight loss gnc can you use coconut oil pills for weight loss what is the typical weight loss on keto diet weight loss pills in kuwait what is the keto diet uk weight loss pills vitamins best weight loss pills under 10 dollars stacker 3 weight loss pills review thermal burn weight loss pills what pill was the sky team using to loss weight chinese fruit weight loss pills publix weight loss pills phentermine 37 5 pills weight loss depression pills that make you lose weight weight loss diet on cheese quick natural weight loss diets pre surgery quick weight loss diet fast healthy weight loss diet plan night diet plan for weight loss top 10 diets for weight loss diet plan for weight loss with diabetes best weight loss pill for losing belly fat does flaxseed oil pills help you lose weight weight loss costco diet

male no A Tag

encore male enhancement l arginine gel penis enlargement safest male enhancement drug why use male enhancement pills male enhancement drink tree bark supplements bob the male enhancement penis enlargement elixir tek naturals male enhancement hgh boosting supplements fast acting male enhancement gum where to buy penetrex male enhancement pills bl male enhancement where to get best ed pills non prescription vitacost male enhancement with maca super hard male pills shane diesel penis enlargement male enlargement enhancement l argine penis enlargement cream blue stallion ed pills white pill with av on it supplements for more ejaculate e 84 blue pill sex pills compared to viagra over the counter places to buy drugs online penis enlargement inner penis cut what happens if i take two ed pills rhino 5 male enhancement pills near me strongest pill magic knights male enhancement legendz xl male enhancement reviews extenze male enhancement 5ct jackedup male enhancement pills 23 and want erection pills male extra natural enhancement penis enlargement survey monster x male enhancer natural male enhancement massage man sex health supplement male enhancement pills black mamba vigrx pills side effects raging lion ed pills reviews lau pau male enhancement pills does penis enlargement surgery exist what male enhancement pills work immediately preactiv male enhancement