EasyContac

LPKF EasyContac là bộ dụng cụ đơn giản và dễ sử dụng để mạ xuyên lỗ mạch in. Lợi thế lớn nhất của phương pháp thủ công này chính là không mất nhiều công sức và chi phí thấp.

LPKF EasyContac đặc biệt phù hợp ở những mạch không thể hàn hai mặt, ví dụ như bên dưới linh kiện. Bộ dụng của EasyContac bao gồm tất cả những công cụ và vật liệu cần thiết, chỉ thiếu mỏ hàn.

Chỉ với chi phí không đáng kể, một dự án nhỏ đã có thể trở thành hiện thực, mà không cần đến những công cụ chuyên dụng hay chất hóa học. Đặc biệt, LPKF EasyContac phục vụ đắc lực cho những dự án mà hàn hai mặt là không khả thi. Tất cả những dụng cụ cần thiết đều đã có sẵn trong bộ dụng cụ.

 

 

Email us

842473021212