Multipress S

LPKF MultiPress S là thiết bị ép mạch đa lớp, dùng để chế tạo mạch in đa lớp trong môi trường phòng thí nghiệm hoặc chế thử. Ngoài những vật liệu cao tần, thiết bị còn phù hợp với những mạch in cứng, cứng-dẻo và dẻo. LPKF Multipress S có hệ thống kiểm soát áp suất mọi lúc và đáng tin cậy.

Với chín chế độ làm nóng, ép và làm nguội có thể được lập trình vào hệ thống chạy trên vi xử lý của Multipress S, người dùng có khả năng tùy biến toàn bộ quá trình ép, từ bắt đầu tới kết thúc.

Khi kết hợp với máy phay mạch LPKF ProtoMat và một trong các giải pháp mạ xuyên lỗ, thiết bị LPKF Multipress S đem đến công đoạn cuối cùng trong quá trình làm mạch in đa lớp phức tạp dưới dạng thử nghiệm với thời gian rất ngắn so với khi đặt bên ngoài trong khi vẫn bảo mật hoàn toàn tất cả những dữ liệu thiết kế.

Tạo mạch in chế thử đa lớp với ba bước đơn giản:

Xếp lớp, ép, mạ xuyên lỗ

LPKF đem đến một bộ công cụ để gia công một mạch in thử nghiệm đa lớp hoàn chỉnh, bao gồm cả công nghệ mạnh mẽ để gia công mạch in đa lớp phức tạp.

Mạch in thử nghiệm đa lớp có thể được tạo ra trong ba bước đơn giản sau:

  1. Xếp lớp: Máy phay mạch in LPKF ProtoMat sử dụng cùng loại dữ liệu được gửi cho các công ty làm mạch ngoài. LPKF ProtoMat còn có thêm các tính năng như thay đổi mũi tự động và hệ thống camera nhận diện điểm chuẩn để đảm bảo các lớp mạch được xếp theo thứ tự hoàn hảo.
  2. Ép lớp: Sau khi xếp xong các lớp, cả gói được đưa vào máy LPKF Multipress S, trong đó có cả những lớp lót mỏng và các lớp prepreg cách nhiệt. Máy LPKF Multipress S sử dụng thủy lực cùng với nhiều chế độ được lập trình trước, và người dùng cũng có thể tự lập trình chế độ để thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào.
  3. Mạ xuyên lỗ: Sau khi ép, khoan các lỗ thông lớp bằng máy phay mạch LPKF ProtoMat, rồi sau đó mạ xuyên lỗ. Công đoạn này có thể thực hiện đơn giản bằng LPKF ProConduct. Phương pháp này sử dụng một loại polymer được điều chế đặc biệt để nhanh chóng mạ nhiều lỗ đồng thời với nhau mà không sử dụng chất hóa học nào.

Số hiệu

120734 /120736

Kích thước mạch in tối đa

200 mm x 275 mm (7.8” x 10.8”)

Kích thước ép tối đa

229 mm x 305 mm (9.0” x 12.0”)

Áp suất ép tối đa

286 N/cm 2 ở 229 x 305 mm (9.0” x 12.0”)

Nhiệt độ tối đa

250 °C (480 °F)

Số lớp tối đa

8 (tùy thuộc vào vật liệu và thiết kế mạch)

Thời gian ép

Xấp xỉ 90 phút

Kích thước (R x C x S)

600 mm x 620 mm x 530 mm (23.6” x 24.4” x 20.9”)

Khối lượng

170 kg (375 lbs)

Nguồn cấp

230 V, 50/60 Hz, 2.3 kW/2.8 kW

Điều khiển vi xử lý

9 chế độ lớp-/nhiệt độ-/thời gian

Kích thước khối thủy lực (R x C x S)

260 mm x 410 mm x 280 mm (10.4” x 16.2” x 11.0”)

100 mm x 150 mm x 700 mm (3.9” x 5.9” x 27.6”)

Khối lượng khối thủy lực

15 kg (33 lbs), 5 kg (11 lbs)

Vật liệu nền

FR4, các loại khác tùy theo yêu cầu

 

error: Content is protected !!
cbd no A Tag

thc oil vs cbd oil 5 best cbd oils cbd oil meme 1 cbd 4 thc cbd hemp wraps can cbd oil help with sinus infections edibles cbd cbd oil for weight loss reddit cbd gummy bears near me cbd and cancer how to take a cbd tincture cbd for dementia select cbd relax review how much cbd oil from one plant best cbd beauty products cbd bone growth adverse reactions to cbd oil best vaporizers for cbd oil irwin naturals cbd 15mg cbd oil high drug testing and cbd oil 100 cbd oil cbd drops for sale cbd oil for anxiety and mild depression cbd cancer research cbd oil expiration seizures cbd oil how does cbd oil work for autism raw cbd oil benefits cbd costa mesa cbd massages near me will you fail a drug test for cbd oil koi cbd pink lemonade special sauce cbd review cbd monday 300 mg cbd oil ethos serum cbd how to use is cbd oil online the real thing recovery cbd cbd credit card processors naysa cbd oil reviews best price plus cbd oil cbd store lawton ok terramed cbd can i sell cbd oil online cbd yakima vals cbd oil juul pod cbd oil hemp hemp health technologies cbd oil vytoplex cbd oil lily cbd oil how much should i take anxiety thc or cbd cbd oil in nc merchant services cbd and xarelto

weight no A Tag

egg diet for weight loss super green tea weight loss pills 5 day weight loss diet taking pills for weight loss natural pills for weight loss weight loss simple diet plan no dinner diet weight loss phentermine weight loss pills vicky pattison weight loss pills best weight loss pills forum 2020 immediate weight loss pills dukan diet weight loss stories raspberry pills to lose weight benefits of all natural weight loss pills diet plans for weight loss in 2 weeks weight loss pills allergic reaction thanksgiving recipes on the keto diet does nopalina pills work to lose weight pizza keto diet recipes weight loss diet plan for 14 year old how to lose weight fast on low carb diet bella hadid weight loss diet diet for gluten free weight loss only fda approved weight loss pill fiber pill weight loss raw food diet to lose weight fast weight loss stalled on low carb diet diet meals plans lose weight what is the best weight loss supplement 2020 lose weight liquid diets how long noticeable weight loss on lchf diet ketone tablets to lose weight best weight loss and metabolism booster pills number one prescription weight loss pills birth control pills and weight loss pills garcinia cambogia weight loss diet rings work omega 3 pills and weight loss how does a low carb diet cause weight loss black and red weight loss pills best diet to lose weight after menopause chinese herbal pills weight loss australian weight loss pills over the counter free male weight loss pills andrew zimmern weight loss diet best weight loss commercial diet medical weight loss clinic sample diet mayo clinic diet for weight loss what is the fastest prescription weight loss drug dash diet food list for weight loss shopping proven effective weight loss supplements diet chart for weight loss for female in hindi 1 week weight loss pills pills at walmart to lose weight free diet program to lose weight fast

male no A Tag

vitalikor male enhancement penis enlargement peruvian method bigger boobs pills what are the best male enhancement pills mens sex enhancer penis enlargement surgery jackson tn best perception male enhancement instincts male enhancement best natural way for penis enlargement which pharmacies sell male enhancement pills magnum ed pills truths about male enhancement one possible side effect of the pill is penis enlargement columbus ohio biaxin drug natural male sex enhancement products kwik hard erection pills chinese sex pill for man exten zone pill reviews top 5 best male enhancement pills extenze fast acting pills reviews pills that lower sex drive what does extenze pills do for men growmax male enhancement supplement best amazon male enhancement what type of drug is viagra japan mashifeng ts male enhancement red lightning male enhancement best penis enlargement gel cream internet drugstore penis enlargement desi best male performance enhancement pills male aphrodisiac pills supplement lawsuit pills to have a big penis male enhancement drugs and idictment penis erecetion pills ebay male sex enhancement pills in nigeria are gas station sex pills illegal elevex male enhancement purchase online sex pills to make me cum faster protein is good for penis enlargement what is viagra tablets used for in urdu best erection pills at adult book store pink diamonds pills erectzan male enhancement formula safe male enhancement pills for diabetics enlargement penis photo buying ed pills from india companies scams male enhancement pills free trual best penis enlargement pills free sample free samples of sex pills dangerous male enhancement pills that work male enhancement pills with a lion and s

vape no A Tag

the perfect vape vapour mods yocan magneto vape pen uwell crown 4 mod review aura vape pen americas choice e cigarette lorann oils vape recipes vape juice making kit mini volt council of vapor how long can you use ecig coils for what do i need to make vape juice small ecig pen 2015 starter vape juice up in smoke vape shop e cigarette replacement coil 1600 mah vape battery e cigarette vape shop where to buy blu ecig starter kit the best e cigarette 2016 vape juice for pain leo vaping voopoo mini colors smok upgrade vaping smoking cessation rda with tank vape shops san jose smok tfv8 accessories e cigarette battery wraps imren 3000 mah cheap good e juice vapor coil builds how to prime a coil on a voopoo drag 2 imren 18650 batteries plume vapor kanger subtank vertical occ coils rewick suorin air fully mechanical box mod vaping in the news g priv 2 luxe mod e cigarette cartridges amazon ipv eclipse japan e cigarette uwell crown v3 tank smok glass uwell crown 3 reuse coils e cigarette best vapor uwell valyrian 2 replacement coils uwell nunchaku 80w tc vw starter kit voopoo drag mini specs good vapes voopoo gene card triton vape voopoo drag recommended settings smok alien mod firmware