ProConduct

Thiết bị LPKF ProConduct đem đến công nghệ mang tính cách mạng trong công đoạn mạ xuyên lỗ, mà không cần thùng hóa chất để mạ hay những chất hóa học độc hại. Hệ thống nhỏ gọn này có tốc độ cực kỳ nhanh và dễ dàng sử dụng. Phương pháp gia công song song tốc độ cao đảm bảo sự an toàn, đáng tin cậy và ổn định nhiệt hoàn hảo cho các mạch hai mặt hoặc đa lớp.

Mạch in thử nghiệm có thể hoàn thành ngay trong ngày khi có sự kết hợp giữa LPKF ProConduct và máy phay mạch in LPKF ProtoMat.

Sản xuất mạch in thử nghiệm nội bộ giúp cho thiết kế mới được đưa ra thị trường nhanh hơn, loại bỏ các khâu trung gian và chi phí cao khi đặt mạch thông qua nhà cung cấp bên ngoài. Hơn thế nữa, nó cũng giúp bảo mật các dữ liệu thiết kế quý giá, không để rò rỉ ra ngoài.

LPKF ProConduct sử dụng công nghệ mạ được phát triển riêng biệt để mạ tốc độ cao cho những lỗ nhỏ tới 0,4 mm (15 mil) với tỉ lệ lên 1:4. Thậm chí dưới những điều kiện đặc biệt, mạ những lỗ nhỏ hơn cũng hoàn toàn có thể. Toàn bộ quá trình mạ xuyên lỗ mạch hai mặt hay thậm chí đa lớp có thể hoàn thành chỉ trong vài phút. Trở kháng của lớp mạ tạo ra bởi LPKF ProConduct là cực kỳ thấp (19,2 mOhm), tùy thuộc vào độ dày của vật liệu. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc phần thông số kỹ thuật.

LPKF ProConduct

 

Kích thước vật liệu tối đa

229 mm x 305 mm (9″ x 12″)

Đường kính lỗ nhỏ nhất

0.4 mm (15 mil) với tỉ lệ lên đến 1:4 *

Số lỗ có thể mạ

Không giới hạn

Số lớp

4

Khả năng hàn

Reflow soldering 250° C (482° F),
manual soldering 380° C (716° F) **

Loại vật liệu

FR4, RF- và vật liệu vi ba
(trong đó có PTFE)

Thời gian thực hiện

Xấp xỉ 35 phút

Trở kháng
(Đường kính lỗ 0.4 – 1.0 mm

với độ dày vật liệu là 1.6 mm /
63 mil)

Trung bình 19.2 mOhm,

dao động trong khoảng 7.7 mOhm

 

error: Content is protected !!
cbd no A Tag

lazarus cbd coupon cbd oil quality hempworx cbd oil dosage cbd oil metairie cbd oil portland oregon sativa vs indica cbd is all cbd oil the same cbd oil name white label cbd products cbd oil per gallon can cbd help with pain does cbd oil work for hair growth should i take cbd oil cbd oral spray for pain where to buy cbd oil in seattle cbd max my speed what is cbd oil used to treat captain j cbd cbd for autistic child cbd oil federal law 2020 cbd treatment for seizures cbd cannabinol cbd sprouts cbd program cbd oil cognition is cbd oil legal in kentucky 2020 hempvive cbd oil does cbd oil help with upset stomach cloud 113 cbd oil review cbd edibles for pain green revolution cbd reviews california outlook for cbd oil cbd online coupon codes cbd hemp oil for adhd what dose of cbd cbd oil bladder pain cbd oil containing thc cbd oil and emphysema als and cbd cbd hemp price per pound tru organics cbd cbd oil eye pressure terp nation cbd can cbd oil cause the blood to thin buy cbd oil in virginia oregon cbd laws cbd stricture icd 10 reputable cbd oil sellers car hire in adelaide cbd cbd hemp oil and lymphoma cbd v ceske republice strongest cbd cream side effects of using cbd oil how to mix cbd oil with turmeric can u cook with cbd oil cbd bookstore order cbd oil from asheville nc radegast hotel cbd beijing china cbd oil neck tremor cbd oil and ed

male no A Tag

male enhancing drugs otc for male libido enhancement do male enhancement pills really work blue diamond sex pill citrulline male enhancement what kind of drug are you cialis pill male enhancement cheap pills online generics for male enhancement pills snl male enhancement commercial upright xxl male enhancement why are ed pills so expensive are male enhancement products safe chinese sex supplement indian penis enlargement pills different extacy pills list penis enlargement gains of 2 penis enlaregment pills the best otc penis enlargement pill relaxin for penis enlargement can you buy ed pills online viagra three free pills buy ed pills online reddit dragonflies male enhancement over counter erectile dysfunction pills sex improvement supplement last longer in bed pill supplements that relax blood vessels male enhancement supplements for size enhancement male pill big man male enhancement pills review gnc top male enhancement white pill d 25 male enhancement pills cialis blue white pill cost comparison of ed drugs dr james elist penis enlargement what are sildenafil tablets used for 3 penis enlargement massage oil endowmax male enhancement reviews sex enhancement pills for diabetics male sex erection pills pills that make you horney free samples of sex pills progesterone pills sex drive sex and the pill swag sex pills wholesale afib and male enhancement sex samurai pills lesbians try sex pills letter for selling sex pills food and drug amendment male enhancement pill male enhancement pills erecks anamax male enhancement phone number cheap ed pills online without a precripton bigger penis growth pills lazy way to enlarge penis with otc pills vertigrow xl male enhancement does excedrin tension pills affect sex drive cialis cost per pill

vape no A Tag

can you fly with a vape skystar revvo kit nyc vape shops best vape box mod 2017 global smoke and vape best online vape store reddit 2019 stick vape mods eclipse box mod vape store canada sapphire vapor x radeon r7 370 tea time vape believe simple vape pen vape shops in lafayette indiana fake cigarettes that smoke open vape cartridges online mod coils clearsky vapor voopoo vape burnt taste what is in e cig vapor vapor cigarette flavors nike vapor talon voopoo drag tcrs ecig airy draw how to make vape juice last longer good diy ecig juice mechanical e cig mods double coil wick t3d ecig vape shop number square ecigarette e cig looks like real cigarette vaping versus cigarettes how to tell if a coil is bad vape diyordie vaping refilable e cig small 18650 mod vape loft savannah am vapes ecig san diego dry hit new coil vape pen heating element buy smok coils chainsmoker vape smok alien firmware download sunset vape juice smok mag baby manual 2000mg cbd vape juice smok majesty release date sigelei ms coil how do i unlock my uwell hypercar kit smok alien not turning on fix uwell neutral post best pumpkin vape juice voopoo panda coil life shower vapor tablets voopoo drag 157w tc vape mod box mod parts kit voopoo wont let me customize limited edition vape mods voopoo 80 watt vape 150 watt vape tank

weight no A Tag

pescatarian diet weight loss true weight loss diet plan weight loss pills melissa mccarthy relacore weight loss pills new prescription weight loss drug weight loss pill online shark tank september 28 2020 keto diet pills perfect diet to lose weight fast keto diet veggie pills best weight loss supplement while working out soup recipes on keto diet 5 2 diet weight loss dairy free diet plan to lose weight atkins diet weeks with no weight loss best lose weight diet keto diet recipes for cake diet lose weight plan weight loss pills 70s high protein and carbs diet to lose weight spirulina pills weight loss can i lose weight if i just drink diet mt dew powerfull weight loss pills low calorie indian diet plan for weight loss ephedra weight loss supplements heart failure printable weight loss diets male help pills to lose weight fast weight loss pills and high blood pressure weight loss diet for one month clear liquid diet for weight loss surgery keto diet outline green smoothie diet for fast weight loss whole 30 diet how much weight loss xcel weight loss pills reviews easy food diets to lose weight weight loss pills from field house weight loss diet meals garlic pills benefits weight loss radio advertised weight loss pills lean mav nutrition weight loss pills hk how fast weight loss bulletproof diet forever living weight loss pills pill combinations for weight loss pills to loss weight in walmart carb cycling diet plan for weight loss garcinia weight loss pills review do b complex pills help you lose weight homemade dog weight loss diet natural supplements to aid weight loss minimalist diet for weight loss fibre diet for weight loss is keto diet fast weight loss arx weight loss pills extra strength healthy weight loss diet for over 40 women fast weight loss without diet and exercise 376 nd how diet trackers sabotage weight loss lipton diet green tea weight loss how to grill chicken for weight loss diet top keto weight loss pills lose weight pills free trial meta analysis diet weight loss