ProtoFlow S4

  • Hàn đối lưu không chì tuân thủ chỉ thị RoHS
  • Sử dụng dễ dàng thông qua phần mềm người dùng được tích hợp sẵn
  • Giao diện LAN để vận hành từ xa
  • Cửa kính kiểm tra lớn để quan sát quá trình nung chảy
  • Buồng xử lý tích hợp làm mát tích cực
  • Cảm biến nhiệt độ bổ sung tùy chọn

LPKF ProtoFlow S4 – Lò nung không khí nóng nhỏ gọn là thiết bị lý tưởng để hàn đối lưu không chứa chì tuân thủ chỉ thị RoHS. Có thể giám sát trực quan quá trình thực hiện bằng cửa sổ kiểm tra lớn của cánh cửa ngăn cách nhiệt. Các thông số quy trình tối ưu cho vật hàn tương ứng có thể được lưu trong phần mềm tích hợp. Ngoài các cấu hình quy trình đã được xác định, người dùng cũng có thể tùy chỉnh nhiệt độ và thời gian xử lý của bất kỳ cấu hình nào có trong phần mềm. Và chúng có thể được lưu dưới dạng cấu hình tùy chỉnh.

Giai đoạn làm mát tích cực ở cuối quá trình hàn với khoang kín ngăn cản sự biến động nhiệt độ mất kiểm soát trong vật liệu. Thông qua lỗ thoát khí, bất kỳ khói hoặc khí nào được tạo ra trong quá trình này có thể được thải ra hệ thống bên ngoài một cách an toàn.

Bốn cặp nhiệt điện đảm bảo phân phối nhiệt hoàn hảo trong khoang xử lý và điều chỉnh các phần tử sưởi hồng ngoại ở mặt trên và mặt dưới của khoang riêng biệt. Với sự trợ giúp của cảm biến nhiệt độ bổ sung có thể định vị tự do, các khu vực quan trọng ngay trên PCB có thể được giám sát riêng biệt. Giá đỡ PCB có độ rung thấp trong khoang xử lý hỗ trợ xử lý các bộ phận của PCB hai mặt.

Kích thước PCB tối đa

320 mm x 220 mm (12.6” x 8.6”)

Nhiệt độ đối lưu tối đa

290 °C (554 °F)

Ống xả cho làm mát tích cực

Đường kính: 80 mm (3,15 ”)

Thời gian ổn định nhiệt độ

< 5 phút

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Nguồn cấp

230 V, 50/60 Hz, một pha 3.5 kW

Kích thước (W x D x H)

555 mm x 480 mm x 300 mm (21.7” x 18.9” x 11.8”)

Khối lượng

38 kg (83.8 lbs)

Phần mềm yêu cầu

Windows 10

 

 

 

error: Content is protected !!
vape no A Tag

cbd vape shop vape refills best vape for marijuana buy cheap vape mods vaporfi review vape juice free samples greeneville vapor uwell crown mini coils amazon nike vapor pro irons review finding vapor pressure ugo ecig civil vapes royal e cigarette 18mg nicotine mistic vapes is cbd vape legal benefits of vaping cbd oil vapor degrease how vaping works why does my vape pen keep blinking vaping products for sale sherbet vape juice where can i sell my vape near me e cigarette sales jobs aspire cobble juul blue light coil master 521 mini v2 ohm meter chain smoker vape best mechanical mod clones cheapest place to buy a juul alien kit smok review drip mod kit world box mods nike vapor fly uwell iron fist mod nebula vape mod how to change uwell crown 3 rubber vapor barrier attic tank that comes with voopoo drag cleaning kanger coils voopoo drag keeps asking new coil mct cbd vape juice

male no A Tag

enhance breast enlargement system best selling male enhancement pills on amazon male enhancement surgery male enhancement san jose ca pines growth medicine penis enlargement cream youtube rhino 7 male enhancement reviews illegal drugs quizlet big jim male enhancement reviews real fact of penis enlargement maxidus natural male enhancement supplement for dryness for sex vydox male enhancement side effects volumizer pills best male enhancement at wal mart penis enlargement pills vine penis enlargement imjection closest pill to viagra shower penis enlargement new male enhancement last longer pills medicine in the 1800s femodene ed inactive pills genius supplements review red supplements osta red spartan male enhancement reviews fertility pills at gnc prostedio sex pills for men side effects megaman male enhancement male sex supplement that work reviews pink red bull pill reports man fuel supplement penis enlargement surgery dr enlarge penis pills sex pills forum 2020 sex king male enhancement physer drug company ed even with pills male extra pills review 2020 naxopren male enhancement want penis enlargement piles male enhancement we without pills

cbd no A Tag

cbd for migraine how do you make cbd oil what is a cbd can you rub cbd oil on your body truth about cbd oil how cbd bud is made cbd and add in which states is cbd oil illegal cbd oil tourettes cannabis oil for insomnia cbd oil and allergies single origin roasters cbd does cbd really work for anxiety cbd oil work reputable cbd company cbd and testosterone cbd coffee shark tank lazarus naturals cbd coupon proleve cbd oil cbd heart health cbd stocks to invest in 2020 is cbd legal in hawaii best source of cbd cbd massage oil cbd oil hair test is cbd legal in new mexico best cbd flowers where to buy cbd oil in new jersey cbd costa mesa cbd in urine test cbd oil what to look for black orchid cbd oil medi cbd store cbd developments cbd oil kingsport tennessee pro plus cbd oil blue river pharmacy cbd oil cbd while pregnant what country which cbd oil is legal cbd oil in nebraska associated press cbd oil cbd scientific research

weight no A Tag

cortisol and weight loss supplements recipes for keto diet dinners best diuretic pills for weight loss weight loss pills by doctor best keto weight loss pills weight loss training program and diet approved fda weight loss pills where to buy keto diet pills from shark tank weight loss pills that start with x benefits of garlic pills for weight loss best supplement to lose weight diabetic weight loss supplement what to eat with keto diet pills maxwell keto advanced weight loss pills spaghetti squash keto diet recipes ketogenic diet for weight loss with cancer which diet helps you lose weight fast it weight loss pills low histamine diet and weight loss which weight loss pills work what is the best diet pill for weight loss weight loss diet ppt expected weight loss atkins diet simple diet menu lose weight pcos best weight loss pills weight loss diets for diabetes weight loss pills 2020 free trial raspberry ketones diet pills weight loss pills for 100 lbs weight loss thyroid and weight loss pills weight loss pills in the light blue bottle weight loss diets plans keto advanced weight loss pills at dischem eggplant recipes on keto diet weight loss calculator diet weight loss pills which work reddit best weight loss diet products dog raw diet weight loss recipes diet vs exercise for weight loss percentage gluten free vegan diet weight loss low calorie diet plan for weight loss with times how much weight loss with raw food diet