ProtoLaser 3D

Các thiết bị điện tử hiện đại đang ngày càng có xu hướng thu nhỏ về kích thước, tăng cường độ phức tạp, và bổ sung thêm tính năng. Mở rộng mạch điện sang dạng ba chiều mở ra nhiều tiềm năng mới – và công nghệ laser direct structuring (LDS) hiện đang là công nghệ dẫn đầu trong lĩnh vực này. Với thiết bị ProtoLaser 3D, LPKF đem đến một giải pháp laser kinh tế và hiệu quả giúp tăng tốc quá trình làm mạch 3D. Dù được thiết kế phục vụ chuyên biệt cho chế thử LDS, thiết bị được dựa trên công nghệ máy ProtoLaser dùng cho chế thử PCB.

Gia công Laser linh hoạt

Bề mặt làm việc với kích thước 500 mm x 500 mm và có trục Z di chuyển trong phạm vị 200 mm. Tia laser dẫn đường và hệ thống hỗ trợ hình ảnh mạnh mẽ góp phần trong quá trình gia công. Các bộ phận quang học laser trong ProtoLaser 3D tương ứng với loại được sử dụng trong các hệ thống sản xuất LDS. Quy tắc thiết kế LDS cũng được áp dụng vào quá trình chế thử này.

Thiết bị ProtoLaser 3D lấy dữ liệu từ các chương trình thiết kế thông dụng và kết hợp với phần mềm LPKF CircuitPro 3D mạnh mẽ. Một thành phẩm thô đơn giản, giá rẻ có thể được sử dụng để gia công vì không có áp lực ép nào được tạo ra trong quá trình. Hệ thống hình ảnh phát hiện những lỗ tham chiếu và đường viền và đơn giản hóa đáng kể quá trình gia công ở những vị trí khác nhau.

Cấp laser 1
Khu vực gia công (X x Y x Z) 100 mm x 100 mm x 40 mm
(3.9” x 3.9” x 1.6”)
Kích thước vật liệu tối đa (X x Y x Z) 300 mm x 300 mm x 130 mm
(11.8” x 11.8” x 5.1”)
Kích cỡ tấm nền (X x Y) 500 mm x 500 mm
(19.7” x 19.7”)
Di chuyển trục Z trên tấm nền 200 mm (7.8”), điều khiển bằng phần mềm
Độ chính xác* ± 25 μm (1 Mil)
Bước sóng laser dải hồng ngoại
Tần số xung laser 10 – 100 kHz
Tốc độ gia công 3D 1 000 mm/s (39.4”/s) a
Đường kính độ tụ tia laser 50 μm ± 5 μm (1.7 Mil ± 0.2 Mil)
Phần mềm LPKF CircuitPro 3D (kèm theo máy)
Tính năng Hệ thống hình ảnh ở trục quang của tia laser với đèn LED,
tự động hút, lọc điều khiển
Kích thước (R x C x S) 880 mm x 1 820 mm x 720 mm
(34.6” x 71.7” x 28.3”), độ cao khi mở cửa
Khối lượng 300 kg (661.4 lbs), khi không có khối thải
Điều kiện hoạt động  
Nguồn cấp 110/230 V, 50/60 Hz, 1,25 kW
Nhiệt độ 22 °C ± 2 °C (71.6 °F ± 4 °F)
Độ ẩm < 60 %
Làm mát Bằng không khí

Yêu cầu phần cứng

và phần mềm máy tính

Windows 7, 1 x USB, 1 x USB, 1 x DVI
Phụ kiện yêu cầu Khối thải
error: Content is protected !!
vape no A Tag

vape stores near me flavoring for e juice where can i get a vape pen bo pod flavors key west vape shop uwell caliburn koko 520mah pod system ultimate vapor 510 ecig charger ghostberry vape juice free vape mod samples juju e cigarette aspire cleito rubber bands e cigarette presentation ego one vape review everything to know about vaping ecig depression scholarly articles vaping fda approval best 2 battery vape mod is there an age limit for vaping ooze pen smoking weed while pregnant rj reynolds vapor co best 200w vape must have vape accessories where to buy vape starter kit complete vape mods for sale new vape tanks 2015 vape logos how many grams of nicotine in 1 cigarette smok novo leaking good rda for beginners voopoo drag makes me cough tfv8 big baby uk voopoo drak kicks down to 200 tc mode uwell nunchaku 80w tc vw starter kit voopoo element vape voopoo maat tank coils juice head watermelon lime voopoo drag protective skin ecig dust voopoo drag colort eleaf ijust kit

weight no A Tag

prescription weight loss pills for women super fast weight loss diet pills quick weight loss pills over the counter how much green tea pills for weight loss keto ultra diet pills where to buy an effective weight loss diet can you take tramadole with keto tone diet pills fasting diet for weight loss bread recipes that follow the keto diet lauki diet for weight loss diet plan for women to lose weight fast simplest diet for weight loss l carnitine tablets weight loss weight loss pills kim kardashian use recently approved weight loss drug where can i purchase alli weight loss pills fruit diets and weight loss rite aid weight loss pills no caffeine dr gundry weight loss supplements is a high fibre diet good for weight loss best weight loss support pills diet for breastfeeding mother to lose weight pcos metformin birth control pills weight loss best weight loss pills around weight loss pills store on washington heights weight loss pills called core herbal life weight loss pills what weight loss pills have gymnema best weight loss pills sold over the counter 2020 can you lose weight on the mediterranean diet b6 and b12 pills weight loss the 3 week diet system how to lose weight fast weight loss pills seattle wa how bad are diet sodas for weight loss weight loss and diet graph chris pratt diet exercise weight loss keto diet 1 month weight loss is weight loss normal with a gf df diet fruit and vegetable diet for weight loss weight loss pills iga weight loss pills ok with metphormin complan weight loss diet

male no A Tag

zygain pills supplements for depression chinese male enhancement pills ed pills sold around the world best male enhancement pills review sexual enhancer alpha max male enhancement reviews endowmax male enhancement ebay male sexual enhancement pills in india virmax ds male enhancement reviews alpha plus male enhancement australia uk male enhancement pills can aloe vera help male enhancement extenze male enhancement risks john lawrence male enhancement ll 60 pill endovex male enhancement pills best male enhancement pills to increase size penis enlargement surgery chicago enzyte penis enlargement strike up extreme pill best male enhancement over the counter pills erectile dysfunction pills zmax penile enlargement therapy mens club enlargement formula over the counter sex enhancement energy pills extenze bliss supplement natural male enhancement blog best sex enhancer sex pills for men enhancement pills reviews pills that enlarge your penis penis enlargement organic woai male enhancement pills over thecounter sex pills with nitrates sitting on penis for enlargement does viagra pills expire chinese libido booster tonic life bp pills 3d sex pills packing lau pau male enhancement pills having unprotected sex on sugar pills

cbd no A Tag

cbd products wholesale cbd and autism studies meta labs cbd oil where to find cbd will cbd oil show on drug test marley red cbd dabbing cbd best cbd cream for eczema holistic hound cbd oil cbd oil testimonial swell cbd cbd oil and gastroparesis best online cbd oil cbd oil quiting alcohol does cbd affect menstrual cycle how much cbd tincture to take greenworld cbd best brand of cbd tincture where can i buy cbd oil in tucson cbd manufacturer cbd migraine relief cbd oil new orleans cured nutrition cbd reviews why cbd under tongue why does cbd oil make me sleepy death from cbd oil cbd 800mg cbd capsule oil sheboygan cbd oil cbd marketing chicago how much cbd oil should you use cbd fda cbd oil wisconsin legal what is cannabis oil made of cbd oil children seizures johns cbd cbd oil palmetto harmony swanson vitamins cbd oil does cbd oil have traces of thc cbd bank account top cbd oil recreational use buy cbd oil orlando