ProtoMat E34

Dòng máy ProtoMat E series là sản phẩm giá rẻ để khách hàng bước vào thế giới làm mạch in chế thử. Máy có khả năng gia công mạch in một mặt hoặc hai mặt, khoan lỗ để mạ xuyên lỗ và cắt mạch từ tấm lớn.

Máy LPKF ProtoMat E34 có động cơ xoay 30.000 vòng/phút, và với máy E44 tốc độ còn lên tới 40.000 vòng/phút. Tốc độ di chuyển tối đa là 100mm/s.  Khi thay đổi dụng cụ thủ công, máy có đầu kẹp với khả năng điều chỉnh độ cao chính xác bằng ốc vặn micromet.

Với độ phân giải chưa đến 1 μm, độ chính xác lặp lại là ± 5 μm, và độ chính xác ± 20 μm, dòng máy phay mạch in ProtoMat cỡ nhỏ có thừa đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu trong việc phay mạch in một mặt hoặc hai mặt.

Hệ thống giữ và Máy quay

Ngoài việc tăng độ chính xác vị trí khi làm mạch in hai mặt, máy quay trong máy E44 còn có tính năng đo độ rộng đường phay. Sau quá trình đo, phần mềm trên máy có thể giúp người dùng đạt đến cài đặt tối ưu.

Hệ thống giữ là không thể thiếu được trong quá trình gia công mạch in hai mặt. Nó có tác dụng giữ mạch in đúng vị trí, thậm chí sau khi đã lật mặt để gia công ở mặt kia. Với máy E44, máy quay sẽ giúp định vị: máy quay phát hiện những lỗ tham chiếu và cấu trúc hình học và điều hướng quá trình gia công tương ứng.

Gói phần mềm

Phần mềm gia công đi kèm LPKF CircuitPro đơn giản hóa quá trình đáp ứng các yêu cầu để gia công, giúp người dùng tiếp cận đến tất cả các thông số trong quá trình. Một thư viện tham số toàn diện  cho những loại vật liệu thường dùng sẽ hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong dự án.

Kích thước mạch in tối đa
(X x Y x Z)
229 x 305 x 5 mm
( 9” x 12” x 0.2”)
229 x 305 x 5 mm
( 9” x 12” x 0.2”)
Tốc độ di chuyển theo trục X, Y 100 mm/s (3.9”/s) 100 mm/s (3.9”/s)
Tốc độ đầu phay Tối đa 30 000 rpm Tối đa 40 000 rpm
Tốc độ khoan 100 lỗ/phút 100 lỗ/phút
Giá đỡ dụng cụ 3,175 mm (1/8”),
thay đổi dụng cụ thủ công
3,175 mm (1/8”),
thay đổi dụng cụ thủ công
Khả năng lặp lại ± 5 µm (± 0.2 mil) ± 5 µm (± 0.2 mil)
Độ phân giải cơ khí
(X/Y)
± 0.8 µm (± 0.04 mil) ± 0.8 µm (± 0.04 mil)
Độ chính xác trong hệ thống giữ ± 20 µm (± 0.8 mil) ± 20 µm (± 0.8 mil)
Độ phân giải máy quay 1.3 Mpx
Kích thước (R x C x S) 370 x 300 x 450 mm
( 14.6” x 11.8” x 17.7”)
370 x 300 x 450 mm
( 14.6” x 11.8” x 17.7”)
Khối lượng 15 kg (33 lbs) 15 kg (33 lbs)
Nhiệt độ 15 °C – 25 °C
(59 °F – 77 °F)
15 °C – 25 °C
(59 °F – 77 °F)
Nguồn cấp 100 – 240 V,
50 – 60 Hz,
120 W
100 – 240 V,
50 – 60 Hz,
120 W
Số cổng USB cần thiết 1 2
Phụ kiện cần thiết Khối xả Khối xả
error: Content is protected !!
male no A Tag

paravex male enhancement aphrodisiac drugs for men 72 hour sex pill small white pill with 10 on it penis pills reviews best gas station male enhancement pills male enhancement heb pxl penis pills focus brain supplements swag pills for sale memory loss supplements 1 viagra tablette kaufen male pectoral enhancement how much is viagra per pill cj max male enhancement pills pills that make you cum more definitionof male enhancement penis inlargement pills in pakistan black as knight horse supplement male enhancement pills quincy ma how to take ed pills libido pills male supplements to strengthen blood vessels male enhancement thong minipress drug red pill fot male enhancement supplements for better mood male enhancement pill sold near me my male enhancement rreal esults best chinese sex pills horney goat weed for male enhancement neuro enhancing supplements red lips male enhancer ron jeremy pill review penis enlargement bible 1 do natural male enhancement pills really work post op penis enlargement photos do extenze tablets work or is it a scam pills for enlargement of penis private label male enhancement blisters erect results of penis enlargement ed pills for diabetes missasianbarbie69 penis pills best sex enhancement creams abanced sex pills best gas station male enhancement 2020 sex pills for paraplegics the red pill for ed super p force tablets what are male enhancers what color is viagra pills male enhancer quantum pills herbal supplement male sex cosmetic male enhancement dog enlargement base of penis centeforce sex pills for mens how does the extenze pill affect anxiety nutural strong sex pills cirellas male enhancement pill supplement pills to have a big penis

cbd no A Tag

cbd kentucky cost of true cbd oil can i take cbd oil with melatonin barleans cbd blue dream cbd oil cbd oil 600 mg cbd oil for skin care what does cbd oil do to your body cbd maryland can cbd oil cause ocular migraines imbue cbd 250 mg cbd oil tru infusion cbd cbd outlet online reviews cbd connecticut cbd oil endometriosis cost of cbd oil near me synergy cbd oil pure tincture cbd 2 bedroom apartments melbourne cbd does walmart sell cbd organic cbd gummies how much cbd oil for inflammation berry exotic cbd barleans extra strength ideal cbd dea bans cbd top selling cbd products best cbd oil for nerve pain best cbd sleep gcn cbd oil diamond cbd cream cbd gummies ingredients lisinopril and cbd oil 400 mg cbd oil cbd cartridge weedmaps cbd oil supplement benefits naked 100 cbd oil review rise cbd morsels cbd wikipedia cannabis cbd addiction cbd oil for vaping near me new cbd drug for epilepsy cbd federal regulations trulieve cbd earth medicine cbd can you fail a drug test for cbd oil cbd only products cbd candles cbd oil vaping pen where to buy green roads cbd oil does cbd oil relieve anxiety level select cbd how muvh should cbd oil vost cbd oil does it work cbd oil non thc georgia cbd toxicity trugreen cbd oil hemp bombs cbd gummies amazon does cbd oil relieve stress and anxiety cbd wound healing

weight no A Tag

cayenne pepper pills weight loss apple shape diet lose weight fast weight loss pills over the counter diet to lose weight with diabetes red bottle weight loss pills high fiber weight loss diet menu do keto diet pills work 10 day juice diet weight loss green coffee bean weight loss pill diethylpropion weight loss pills episode of shark tanks keto diet pills lingxhi mushroom pills weight loss keto diet heathy recipes liquid diet plan for quick weight loss indian paneer recipes for keto diet best weight loss supplements for menopausal women keto diet recipes for fat loss healthy smoothie weight loss diet how to have a healthy diet and lose weight how to begin weight loss at gill family medicine shake diet to lose weight phentermine weight loss pills online one meal diet to lose weight celebrity detox diets for weight loss dietary meal plans for weight loss best weight loss energy pills paula deen weight loss pill does taking green tea pills help lose weight proven best weight loss pill latest quick weight loss diet joe cross weight loss diet efficient diet to lose weight strongest prescription weight loss drug low fat vegan diet for weight loss tallahassee weight loss prescription medicine weight loss pills shots what pill is blake shelton using for weight loss overnight lean keto diet pills top ten natural pills for weight loss can a 15 year old take weight loss pills weight loss pills meridian idaho keto pure diet pills uk amazon best usn weight loss pills meat diets to lose weight extreme weight loss pills nz pain pills cause weight loss weight loss is all diet 2 week diet weight loss diet for hypothyroid weight loss weight loss diet autism egg weight loss diet carnivore diet and weight loss weight loss diet mayo clinic i wanna lose weight and tone up without pills the pickle diet weight loss is a high fat diet ok for weight loss best diet for fast weight loss results best weight loss pills costco dr oz two week rapid weight loss diet recipes germany approved weight loss pills

vape no A Tag

vape oil churrios vape juice parts of a vape smok micro one review san francisco vape shop ecig vs dry herb vaporizer diy cannabis vape juice square juul vape shop utah how to use uwell dip tsnk is second hand vape smoke harmful what is salt based nicotine vape stores near me that are open how to add nicotine to vape juice vape town hesperia e cigarette best battery life best vape starter kit under 50 bauer 1x lite cali exotics best box mod and tank combo dripper e liquid organic vapor cartridge rush vapor trails how do you replace the glass in a smok tank ghost vapor flashlights eleaf ijust 3 coils definition of vapor nomad vapor nike court zoom vapor aj3 uwell crown atomizer base good quality vape juice ecig vip strawberry hard candy vape juice how to fix dry hits what does vg mean in vape juice smok procolor update dangers of vaping thc voopoo vmate panels 2019 vape mods underslab vapor barrier atomizer replacement coil how to build your own vaporizer watt box mod voopoo gold drag smok mag 225w firmware upgrade tfv8 vape band vape bottle smok t priv 3 top vaping sites hazel sky smoke shop eve eliquid vape mod coil build smok cobra escape 2 vape smok alien sticker voopoo vape uwell crown v3 review ego c twist vape pen ironfist uwell v2 vape pen