ProtoMat E44

Dòng máy ProtoMat E series là sản phẩm giá rẻ để khách hàng bước vào thế giới làm mạch in chế thử. Máy có khả năng gia công mạch in một mặt hoặc hai mặt, khoan lỗ để mạ xuyên lỗ và cắt mạch từ tấm lớn.

Máy LPKF ProtoMat E34 có động cơ xoay 30.000 vòng/phút, và với máy E44 tốc độ còn lên tới 40.000 vòng/phút. Tốc độ di chuyển tối đa là 100mm/s.  Khi thay đổi dụng cụ thủ công, máy có đầu kẹp với khả năng điều chỉnh độ cao chính xác bằng ốc vặn micromet.

Với độ phân giải chưa đến 1 μm, độ chính xác lặp lại là ± 5 μm, và độ chính xác ± 20 μm, dòng máy phay mạch in ProtoMat cỡ nhỏ có thừa đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu trong việc phay mạch in một mặt hoặc hai mặt.

Hệ thống giữ và Máy quay

Ngoài việc tăng độ chính xác vị trí khi làm mạch in hai mặt, máy quay trong máy E44 còn có tính năng đo độ rộng đường phay. Sau quá trình đo, phần mềm trên máy có thể giúp người dùng đạt đến cài đặt tối ưu.

Hệ thống giữ là không thể thiếu được trong quá trình gia công mạch in hai mặt. Nó có tác dụng giữ mạch in đúng vị trí, thậm chí sau khi đã lật mặt để gia công ở mặt kia. Với máy E44, máy quay sẽ giúp định vị: máy quay phát hiện những lỗ tham chiếu và cấu trúc hình học và điều hướng quá trình gia công tương ứng.

Gói phần mềm

Phần mềm gia công đi kèm LPKF CircuitPro đơn giản hóa quá trình đáp ứng các yêu cầu để gia công, giúp người dùng tiếp cận đến tất cả các thông số trong quá trình. Một thư viện tham số toàn diện  cho những loại vật liệu thường dùng sẽ hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong dự án.

Kích thước mạch in tối đa
(X x Y x Z)
229 x 305 x 5 mm
( 9” x 12” x 0.2”)
229 x 305 x 5 mm
( 9” x 12” x 0.2”)
Tốc độ di chuyển theo trục X, Y 100 mm/s (3.9”/s) 100 mm/s (3.9”/s)
Tốc độ đầu phay Tối đa 30 000 rpm Tối đa 40 000 rpm
Tốc độ khoan 100 lỗ/phút 100 lỗ/phút
Giá đỡ dụng cụ 3,175 mm (1/8”),
thay đổi dụng cụ thủ công
3,175 mm (1/8”),
thay đổi dụng cụ thủ công
Khả năng lặp lại ± 5 µm (± 0.2 mil) ± 5 µm (± 0.2 mil)
Độ phân giải cơ khí
(X/Y)
± 0.8 µm (± 0.04 mil) ± 0.8 µm (± 0.04 mil)
Độ chính xác trong hệ thống giữ ± 20 µm (± 0.8 mil) ± 20 µm (± 0.8 mil)
Độ phân giải máy quay 1.3 Mpx
Kích thước (R x C x S) 370 x 300 x 450 mm
( 14.6” x 11.8” x 17.7”)
370 x 300 x 450 mm
( 14.6” x 11.8” x 17.7”)
Khối lượng 15 kg (33 lbs) 15 kg (33 lbs)
Nhiệt độ 15 °C – 25 °C
(59 °F – 77 °F)
15 °C – 25 °C
(59 °F – 77 °F)
Nguồn cấp 100 – 240 V,
50 – 60 Hz,
120 W
100 – 240 V,
50 – 60 Hz,
120 W
Số cổng USB cần thiết 1 2
Phụ kiện cần thiết Khối xả Khối xả
error: Content is protected !!
cbd no A Tag

cbd marijuana fda approved cbd oil is cbd oil legal in minnesota nyc where to get cbd oil cbd oil suppliers cbd flower thc free weller cbd cbd oil treatment shark tank cbd episode gaia wellness cbd absolute scientific cbd oil massage sydney cbd can you buy cbd oil in virginia wa cbd oil opening a cbd store pure hemp cbd cbd oil for raynauds does doterra have cbd oil cbd infused kombucha does cbd really help anxiety jennifer aniston cbd where to find cbd oil in lakeland rock hill cbd cbd oil diarrhea new restaurants brisbane cbd cbd quality test spa bar sydney cbd what to see in adelaide cbd cbd antibiotics cbd kratom chicago cbd oil for guinea pigs difference between cbn and cbd recipe for cbd oil cbd roll on 250 mg cbd oil dosage cbd oil for anxiety and mild depression what foes cbd oil do cbd skin salve where can you buy cbd oil in florida tanning salons melbourne cbd does cbd oil help with snoring purple orange cbd review micromist cbd oil cbd oil throat cancer cannabis oil for cancer dosage summit cbd reviews

weight no A Tag

weight loss drug saxenda how does increasing fat in diet cause weight loss how to lose weight without diet pills dietary plans for weight loss best fad diets for quick weight loss best diet for quick long term weight loss weight loss medicine from doctor pills to lose weight on stomach keto diet recipes asparagus weight loss diet book for teens 1990s purple peanut butter diet plan to lose weight lose weight without diet or exercise diabetics diet plan to lose weight indian extreme weight loss models diet what weight loss pills do doctors prescribe free keto diet recipes and shopping list keto diet outline weight loss pills nutrition facts how to go on a keto diet discontinued weight loss pills oxyelite pro t3 t4 weight loss pills weight loss supplements malaysia weight loss pills and urination you tubeatkins diet weight loss rate best walmart acv pills for weight loss why is a high protein diet good for weight loss mens weight loss pills best weight loss diet plan non veg good weight loss pills walmart vitamin world best weight loss pills weight loss high fiber diet weight loss and health pills chinese government weight loss diet proven weight loss pills for men over 50 good weight loss diet for 14 year old is there a weight loss supplement that works diet programs to kick start weight loss diet pills for rapid weight loss weight loss rate with bone broth diet what is the best diet plan for quick weight loss gluten free diet weight loss menu weight loss pills at walgreens what is ultimate weight loss diet cla pills for weight loss gnc diets for very quick weight loss maxwell keto garcinia diet pills

male no A Tag

errection pills penis enlargement machine marathon 21 male enhancement black plus male enhancement dragon 2000 pill review best natural male enhancement aloe vera arousal pills for him male enhancement manufacturer super power male enhancement generic blood pressure medicine names bullet male enhancement what make sex pills not effictive penis enlargement technique men sex enhancement pills kegals for penis enlargement i get gas when i take male enhancement best cream for penis enlargement drug information men erection pills gnc latest male enhancement ed pills shown on doc oz show enlarged cocks no prescription ed pills for men black male sexual enhancer free pain pills by mail best penis enlargement of 2020 erection pills and gerd royal honey male enhancement reviews breast enhancement pills walmart male enhancement with nitric oxide male enhancement clinical studies blade male enhancement performance venture male enhancement red pills to take the blues away natural pills to makr penis larger best supplements for male enhancement brahma sex enhancement male enhancement erect reviews sex pills cenforse soft sex pills for men to last longer sertraline sex drive two pills samurai x pill amazon medicine online viagra x change pills do natural male enhancement pills really work dick enhancer pills

vape no A Tag

smok vape mod how much do dab pens cost ego vape pen lemon bar vape juice the vape stop ultimate vape deals review diy vape liquid ebay vaporizer pen tesla cp couples kit sense blazer pro vs uwell crown 3 vapor trading co e cigarette top 5 kanthal ecig 50 box mod ecig press the switch ez vape temperature funny vape juice names thanks for vaping e cigarette forum vape reddit vip e cigarette reviews uk kanger subtank mini or uwell crown e cigarette liquid nicotine australia smok stick one plus review where to buy kanger e cigarette in clifton uforce t2 tank smoking vs vaping vaping groups best voltage for vaping thc oil how long to let vape juice steep vaping with a sore throat where can i sell my vape how to take care of a vape bad drip v12 prince m4 coils voopoo roon free vape mod kits buy rx200 mod cotton coil uses sejuiced vape uwell crown mod i love tobacco nunchaku kit uwell fried chicken vape juice voopoo uforce p2 vape box and tank