ProtoMat S64

Máy LPKF ProtoMat S64 là hệ thống cơ bản cho phần lớn các ứng dụng gia công bảng mạch cần tốc độ cao và tin cậy – đồng thời gia công được nhiều lớp. Mũi phay ít phải bảo trì tạo ra các mạch với độ chính xác lên đến 100µs ở tốc độ cao. Các vỏ ngoài mạch có thể gia công  trong không gian 2.5 chiều. Với các trang bị chọn thêm, gồm thiết bị phân chia và bàn chân không, máy ProtoMat S64 có tính năng hoàn hảo cho các ứng dụng phát triển. 

Tốc độ cao và tự động hóa

Tốc độ mũi phay 60 000 vòng/phút đảm bảo thời gian gia công thấp với độ chính xác cao. Cảm biến độ sâu phay và mũi phay ít phải bảo trì do chức năng tự làm sạch. Thời gian thiết lập thấp và vận hành tự động đảm bảo tự động thay đổi dụng cụ và tự động điều chỉnh độ rộng đường phay. Các cảm biến đảm bảo chính xác độ sâu đường phay và giám sát quá trình thay đổi mũi phay. Thiết bị tích hợp hệ thống hàn dán tự động lên mạch hàn mà không cần tính toán dữ liệu bổ xung.

Tích hợp phần mềm vận hành trực quan

Hệ thống phần mềm ProtoMat có tính đa dạng cao, dễ dàng sử dụng và bao gồm một bảng lưu tham số cho các vật liệu khác nhau.

Max. material size and layout area (X/Y/Z) Kích thước vật liệu và diện tích làm việc lớn nhất X/Y/Z

229 mm x 305 mm x 8 mm (9” x 12” x 0.3”)

Mechanical resolution (X/Y) Độ chính xác cơ khí

 

0.5 μm (0.02 mil)

Repeatability Khả năng lặp lại

 

± 0.001 mm (± 0.04 mil)

Milling spindle Tốc độ phay

Max. 60 000 RPM, software-controlled

Tool change Thay mũi

Automatic, 15 positions

Milling width adjustment Điều chỉnh độ rộng đường phay

Automatic, micro switch ± 1 µm (0.04 mil)

Tool holder Kẹp mũi

3.175 mm (1/8”)

Drilling speed Tốc độ khoan

100 strokes/min

Travel speed (X/Y) Tốc độ dịch chuyển (X/Y)

150 mm/s (6”/s)

X/Y-drive, Z-drive, tool feed Dẫn hướng trục X/Y, trục Z, thay mũi

3-phase stepper motor 3 pha mô tơ phân bước, 2-phase stepper motor, 2-phase stepper motor

Solder paste dispense rate Tốc độ phủ lớp hàn dán

≥ 0.3 mm (≥ 0.011”) (solder point), ≥ 0.4 mm (≥ 0.015”) (pad)

Dimensions (W x H x D), weight Kích thước (WxHxD), trọng lượng

680 mm x 560 mm x 800 mm (26.8” x 22.0” x 31.5”), 95 kg (210 lbs)

Operating conditions Điều kiện làm việc

 

Power supply Nguồn cung cấp

90 – 240 V, 50 – 60 Hz, 450 W

Compressed air supply Khí nén cung cấp

6 bar; 200 Liter @ atmosperic pressure

Options and accessories (starting on p. 17) Trang bị thêm và phụ kiện

Dust extraction unit, compressor, StatusLight Máy hút bụi, nén khí, đèn trạng thái

 

 

 

error: Content is protected !!
male no A Tag

highest rated male enhancement products male enhancer essential oils best male enhancement pills free trial mandingo pills shogun x male enhancement male enhancement pills with the word tropical xtreme testrone male enhancement penis enlargement technic expandom male enhancement reviews vcor male enhancement formula male enhancement drug test what are good penis pills duro last male enhancement tribulus terrestris pill what is edgeing penis enlargement male enhancement underwear amazon penis enlargement sucess vesela sexual enhancement all night long pills penis enlargement support line penis enlargement course abk male enhancement ed pills 365 olive oil male enhancement do any otc help ed pills work male enhancement pills non prescription ed supplements g supplement for erection top 3 natural ed supplements elite male plus pills review look up pills by number penis enlargement before and aftet erection pills at walgreens diet pills weight loss pills walmart red pill drugs anti anxiety medication low libido male enhancement surgery lincoln ne alpha male enhancer gnc sexual enhancement pills adipose penis enlargement all erectile dysfunction drugs

vape no A Tag

vape pen starter kit voopoo vmap penguin vape electronic cigarette e pipe vape juice stores near me pax vape smell revolver e cig vape state vapor rising mods and tanks does vicks vapor rub get rid of stretch marks micro one smok eliquid suppliers vape mod for sale bauer 1x lite vaping rda vaping vodka bad flavor with uwell crown 30w ecig rafale uwell spare tank spectrum vape juice why is my smok novo not hitting cool vape tanks mass of water vapor vaporesso target coils best temp for vaping what are coils uwell crown 3 glass replacement vape shop sale where can i buy vapor pens vape setup for beginners alpha zip voopoo uwell caliburn cheap vapors cloud new uwell d1 subohm tank voopoo drag 2 metal can you use smok coils on a voopoo uwell rafale x build can the gene chip on voopoo drag have themes 30ml e juice bottle voopoo too replacement plates carbon e cigarette flavoured cartridges

weight no A Tag

maria menounos weight loss diet recipes for keto mediterranean diet colon cleansing pills for weight loss best dna diet test for weight loss best weight loss pills at cvs weight loss on soup diet non fda approved weight loss pills quick weight loss pills for men quick weight loss pills over the counter prescription weight loss pills contrave 7 day keto diet recipes lose weight during pregnancy diet keto diet recipes for chicken pot pies lean biotic weight loss program diet fastest supplement to lose weight high protein diet for vegetarians for weight loss lose weight lemon water diet keto diet pills walmart can you lose weight on plant based diet raw food diet before and after weight loss what causes weight loss without dieting best male weight loss supplement global weight loss supplements indian diet plan for weight loss in 7 days simple easy to follow weight loss diet clare nasir weight loss diet 55 male weight loss pills belviq weight loss diet pills beauty and weight loss pills vital keto diet pills keto extreme weight loss pills what is the best weight loss supplement to take prescription weight loss pills reddit weight loss diet for type 1 diabetes garcinia cambogia review best weight loss pills grapefruit diet for weight loss diet excercise weight loss buttermilk diet for weight loss extreme weight loss on liquid diet plan lose weight with just diet and weught lofting one week diet plan for diabetes and weight loss new weight loss supplements

cbd no A Tag

cbd oil products can you buy cbd at whole foods what is cbd oil made from how expensive is cbd oil 250 mg cbd oil drug stores that carry cbd oil how is cbd metabolized can cbd oil juice be used in an ecig does cbd work for restless leg syndrome pure cbd oil tincture cbd edibles for pain cbd oil in arkansas can cbd make you high cbd missouri does cbd build up in your system cbd oil for ovarian cyst invest in cbd oil huntingtons disease cbd oil cbd boulder caviar gold cbd pur7 cbd oil pure cbd softgel cbd providers paradigm wholesale cbd oil cheapest cbd flower johnny apple cbd coupon cbd oil michigan legal buy cbd oil in texas does cbd oil help with joint pain ibuprofen and cbd bas rutten cbd oil cheap accomadation sydney cbd is cbd oil used for anxiety glaucoma cbd oil hempseed oil cbd cbdoil plus real cbd vs hemp seed oil cbd oil and fast heart rate can cbd oil be given to a puppy youngevity cbd oil pueblo west cbd oil treating sezures with cbd oil