ProtoPlace S4

  • Máy gắp và đặt linh kiện chính xác với Camera hỗ trợ
  • Dùng cho các linh kiện từ 0201 đến 40 x 80 mm
  • Bộ thay đổi đầu gắp tự động với 6 đầu
  • Quan sát trực tiếp
  • Hiệu chỉnh CAD cho tất cả các hệ thống CAD

Máy gắp và đặt SMD cho PCB mẫu khối lượng nhỏ

Máy gắp và đặt LPKF cho hàn dán bề mặt có tính năng vận hành dễ dàng với độ chính xác cao. Trong tất cả các kiểu máy khác nhau, có thể sử dụng các linh kiện SMD tiêu chuẩn, có độ cao chân nhỏ và các loại SOIC, PLCC, BGA, μBGA, CSP, QFN và LED.

Nhờ giao diện phần mềm trực quan, thời gian thiết lập ngắn thậm chí với cả người dùng không thường xuyên. Phần mềm hướng dẫn người dùng qua từng bước trong quá trình. Sau mỗi bước quá trình, được người dùng xác nhận chức năng, máy tự động hướng dẫn sang bước tiếp theo. Điều này được điều khiển thông qua máy tính tích hợp, do đó nó chuẩn bị cả dữ liệu và điều khiển máy. Vị trí làm việc cho vật liệu và vị trí của các thành phần máy riêng lẻ như camera phía dưới, bộ thay đổi vòi phun hoặc giá đỡ linh kiện được hiển thị trong màn hình đồ họa.

Giá đỡ linh kiện dạng băng, ống, khay và linh kiện rời có thể được đặt trên khu vực làm việc có kích thước tối đa là 540 x 480 mm. Mỗi hệ thống gắp và đặt dây chuyền có định tâm quang học, một camera trên cùng để tự động định vị và một camera dưới để định vị linh kiện tự động. Các máy ảnh này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra quang học của quá trình in keo hàn và đặt các linh kiện.

Để bổ sung cho máy LPKF ProtoPlace S4.1 cơ bản, LPKF cung cấp ba phiên bản khác với các chức năng bổ sung khác nhau: Một đầu phân phối keo hàn có sẵn để cấp một lượng chất hàn xác định hoặc chất kết dính (ProtoPlace S4.10).

“Bộ nạp linh kiện tự động thông minh” hỗ trợ người dùng với một tốc độ cao hơn của PCB, Ví dụ, để có giá thành thấp (có ProtoPlace S4.20). Nếu cả hai tùy chọn bổ sung này đều mong muốn, thì ProtoPlace S4.30 là hệ thống được lựa chọn.

 

Model

Mô tả

LPKF ProtoPlace S4.1

Gắp và đặt linh kiện SMT chính xác

LPKF ProtoPlace S4.10

Gắp và đặt linh kiện SMT chính xác có đầu phết keo hàn thông minh

LPKF ProtoPlace S4.20

Gắp và đặt linh kiện SMT chính xác có bộ nạp linh kiện thông minh

LPKF ProtoPlace S4.30

Gắp và đặt linh kiện SMT chính xác có đầu phết keo hàn và bộ nạp linh kiện thông minh

 

Thông số kỹ thuật:

Vùng làm việc

Vùng xắp xếp tối đa 480 mm x 540 mm (19” x 21”)

Vùng làm việc với đầu phết keo

Vùng xắp xếp tối đa 500 mm x 480 mm (20” x 19”)

Linh kiện

Từ 0201 đến 40 x 80 mm

Độ cao tối thiểu

0,4mm (15,8 mil)

Độ phân giải  trục X/Y

0,008 mm (0,3 mil)

Độ phân giải trục Z

0,02 mm (0,8 mil)

Góc quay

0,01o

Độ chính xác định vị

0,03 mm (1,2 mil)

Tỷ lệ xắp xếp

Tối thiểu 1200 chips/h

Kích thước

840 mm x 630 mm (700 mm with feeder option) x 430 mm (33.1” x 24.8 (27.6”) x 17”)

Khối lượng

Khoảng 90 kg (200 lbs)

Tỷ lệ phết keo hàn

Lên tới 6000 dots/h

error: Content is protected !!
vape no A Tag

vape hoodie vape central group vape port reuleaux tinker vaporesso nebula vaping instead of smoking plasma enhanced chemical vapor deposition vapor e cigarette stores vapor shark miami fl voopoo drag power lock resistance which of the following can influence temperature throat hit vs lung hit focalecig coupons t3 e cigarette one euro mango vape juice vaping wet lung curve e cigarette omnitester smok e cigarette mexico smok gx350 factory reset e dry cigarette electronique vape pen not working after charge e cigarette el paso tx how to clean out a vaporizer vaping cbd oil japanese ecig study debunked vaping age uwell valyrian worldwide shipping smok novo kit nicotine coffee swag mod vape tanks for box mods does e cig juice expire vape wicks uwell crown smok alien cheap one up sour belts vape juice nic kits smart cart smok max v9 stick tank ecig pcc compatibility uwell amulet watch galaxy vape mods uwell crown colored glass best compact mod what wattage uwell crown 2 nhanes mean age primary e cigarette uwell vrba vs crown 2 rba freshop vape scottsdale az voopoo drag button not working fix comp vape

cbd no A Tag

cbd oil texas top cbd companies cbd ultrasound cbd cigarettes pack will cbd oil show up in a drug test naked cbd review cbd oil instructions cbd oil for interstitial cystitis full spectrum hemp oil vs cbd oil nuns that make cbd oil cbd salve benefits is cbd oil good for my liver prima cbd when did cbd become legal cbd oil menopause cbd and skin care cbd cramps can cbd oil help add gloss motive pure cbd tincture cbd for constipation cbd flower no thc cbd plus gold oil peppermint how do i get cbd oil can federal employees use cbd bluebird botanicals cbd silver how to tell if cbd oil is bad car rental sydney cbd how can i sell cbd oil cbd wholesale dropship can cbd oil be bought online gyms in sydney cbd cbd oil following surgery cbd oil for severe anxiety hemp cbd oil liposomes does cbd oil work for autism cbd oil 500 mg how many cbd products are there cheap cbd products cbd oil for degenerative disc disease does cbd oil relieve pain franklin tn cbd oil cbd clip art are there different kinds of cbd oil can you buy cbd on amazon cbd oil comes from what is cannabis oil good for zilis full spectrum hemp cbd oil 8 1 cbd oil cbd oil and pen for migraines trublu cbd

male no A Tag

male enhancement cvs super strong sex pills supplement for brain health male enhancement pill mx32 male enhancement liquids side effects of male sexual enhancement pills epic male enhancement phone number weekend warrior male enhancement pill black dragon male enhancement reviews dr oz ed treatment pills ems stimulation male enhancement penis enlargement natural herbs 7 male enhancement pills pinus enlargement pills best male natural enhancement products ed pills over counter permanant penis enlargement 5 hour potency male enhancement reviews best sex endurance pills male extra pills per bottle how do pills know where to go black king kone male enhancement viagra erectile dysfunction pills sdo penis enlargwment pills work supplements for low libido in menopause perform male enhancement review prp for male enhancement herbal penis enlargement oil natural male enhancement information ed pills online without a prescription the best beta male enhancement male enhancement pills free montezuma secret male enhancement pills figgs male enhancement dmso and penis enlargement stiff pills dysfunctional penis pills colors kamagra tablets giant bombcast penis pills how many extenze pills do i take per day alison pill male enhancement experts sex inhans pills total wellness male enhancement poseidon sexual enhancement penis enlargement pill the best male enhancement pills promo buy penis enlargement rhino pills where they sell dogs in utah cvs prostate supplement

weight no A Tag

weight loss keto diet granola recipes balloon pill for weight loss zantrex 3 weight loss pills weight loss pill alli birth control pills effectiveness weight loss weight loss pills lose 20 pounds best meal delivery weight loss diet for gerdibs weight loss supplement side effects what is best weight loss diet best supplements for weight loss and energy dr oz weight loss supplements forskolin japan rapid weight loss diet pills yellow muffins recipes with leftover ham for keto diet keto diet booster pills is there any side effects ketogenic diet weight loss systematic keto diet recipes with coconut flour kosher keto diet recipes dirty keto diet recipes what is the best and safest weight loss pill cayenne supplement for weight loss best keto pills weight loss with thyroid medicine protein shake diet plan for weight loss proven best weight loss pill weight loss by water diet twice jihyo weight loss diet quick weight loss and energy with smoothie diet t3 weight loss tablets chris pratt diet exercise weight loss weight loss drugs while taking antipsychotic 7 day detox diets for weight loss does a high fiber diet help with weight loss man diet for weight loss starting a ketogenic diet i exercise and diet and cant lose weight nutri burn weight loss pills dash diet weight loss before and after weight loss pills without green tea weight loss diet ppt eczema and weight loss diet can an all banana diet help you lose weight diet planner for weight loss female why do people on pain pills lose weight weight loss diet plan for 55 year old man the weight loss diet can pills really make you lose weight ketogenic diet weight loss per week lose weight pills nz esselstyn diet weight loss