ProtoPlace

LPKF ProtoPlace S là thiết bị chuyên nghiệp dùng để xếp linh kiện bán tự động lên các mạch in chế thử theo công nghệ SMT với số lượng nhỏ. Thiết bị này cho phép tốc độ xếp linh kiện tăng lên đáng kể so với phương pháp thủ công.

Người sử dụng có thể điều khiển tất cả các bước trong quá trình với màn hình hiển thị LCD. Hầu hết các chức năng đều có thể thực hiện thông qua giao diện điều khiển gồm bốn nút mũi tên điều hướng.

Với LPKF ProtoPlace S, ta có thể xếp linh kiện cho những mạch in có kết cấu phức tạp. Hệ thống camera cùng màn hình LCD giúp ta có thể kiểm soát dễ dàng độ chính xác khi xếp linh kiện.

Kích thước mạch in tối đa

297 mm x 420 mm (11.8” x 16.5”)

Kích thước linh kiện tối thiểu

0201 chip components

Độ dài xung/dừng

0.1 – 9 s / 0.1 – 2 s

Lượng kem hàn xuất ra (Khi phết kem hàn)

Tối thiểu 0.2 μl

Vị trí bàn xoay

Phía sau

Vị trí feeder

Bên trái

Dải điều chính áp suất khí nén

0.1 – 4 bar (1.4 – 58 psi)

Chân không

Tối đa 0.8 bar (11.6 psi)

Khối lượng

29 kg (64 lbs) chưa tính đến phụ kiện

Kích thước (R x C x S)

(khi đã gắn đủ bàn xoay và feeder)

1000 mm x 500 mm x 900 mm (40” x 20” x 35”)

Kích thước (R x C x S) (chỉ có thiết bị)

760 mm x 250 mm x 760 mm (30” x 10” x 30”)

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ: 15 – 35 °C, (59 – 95 °F); độ ẩm: 30 – 80 %

Bình khí nén

8 bar (116 psi), min. 50 L/min (1.76 cfm), unlubricated, waterless

Nguồn cấp

115/230 V, 50 – 60 Hz, 10 W

Tùy chọn và phụ kiện

Bàn chân không, bàn xoay, feeder carrier (dạng thanh/cuộn), camera siêu nhỏ.

Màn hình LCD, máy nén khí, và bộ điều chỉnh apps suất khí nén.

 

error: Content is protected !!
cbd no A Tag

cbd oil for arthritis cbd oil eliquid 7 hemp cbd oil reviews why wouldnt a doctor like cbd oil martha stewart cbd oil cbd and heart medication pure cbd extract cbd hemp rosin allergic to cbd 100 mg cbd capsules cbd ulcerative colitis buy cbd universal cbd oil boston green hornet cbd anxiety and cbd oil where to purchase cbd zoloft and cbd dr shade cbd oil medicinal benefits of cbd pet cbd amazon cbd for seniors is cbd legal in canada 2020 cbd products meaning cbd oil drug interaction is cbd from hemp effective cbd 101 cbd show up in a drug test best cbd oil for sex best cbd oil for shingles high hemp wraps cbd content arizona cbd dispensary funky farms cbd cartridge review what is pharmaceutical grade cbd cbd oil for sale in michigan full spectrum cbd oil capsules does cbd oil cure diabetes does cbd make you drowsy cbd oil canine mililer dossage what is cbd hive best cbd for fibromyalgia does cbd affect blood thinners organic cbd oil from the flower only cbd expo east 2020 how to take cbd tincture under tongue price cbd oil wholesale cbd massage oil cbd joint high cbd clones for sale acdc cbd oil for sale legal limits of thc in cbd oil idaho best cbd oil for trigeminal neuralgia cbd pain salve does cbd oil make you feel anything cbd oil israel do you need medical card for cbd oil pebbles cbd oil review cannabis oil for asthma cannabis oil legal

male no A Tag

male enhancement that works best votofel force male enhancement price best male enhancement cream pure feminizer sex change pills extenze pills results male enhancement mail info top rated sex pills aphrodisiac pills does walmart sell male enhancement things to make the penis bigger with pills all male enhancement products which gas station penis pills work rhino 7 male enhancement online herbal viagra pill penis enlargement truth how much is viagra per pill penis enlargement nude strong supplement shop promo code alpha t supplements does penis enlargement really work broscience supplements male vitality male enhancement pills king size pills website casanova coffee male enhancement male cejaculatiom enhancement top rated penis enlargement pills wildman male enhancement yohimbe bark supplements diamond 3000 pill long sex without ejaculation pills m 100 blue pill axiom male enhancement ckown penis enlargement vieeo penis enlargement exercise images you want penis enlargment pills meme stamina fuel male enhancement pills for penis good sex penis enlargement exercis you want penis enlarment pills green hornet drug penis pills reddit male enhancement pill box m51 green pill truth behind male enhancement sex erection pills that actually work extenze male enhancement pills bob best otc sex pills at walmart male enhancement at 18 men sexual member enhancement hf pills sex hydrochloride tabletten natural male enlargement exercises 48 12 blue pill penis enlargement surgery south florida infinity 10k male enhancement pill reviews jack rabbit ed pills new port richey pills to increase appetite over the counter sex after taking morning after pill

weight no A Tag

what weight loss pills actually work slim beauty weight loss pills average weight loss on hcg diet how fasr lose weight on a plant based diet natural dietary supplements for weight loss weight loss stopped on keto diet which is the shark tank keto diet pills best pills regimen for weight loss keto diet oven recipes german weight loss pills man healthiest diet to lose weight fast weight loss drugs with ephedrine how fast do you lose weight on a low carb diet moon burn weight loss pills kpop diets to lose weight fast enzyme pills for weight loss why do drug addicts lose weight healthy diet indian recipes for weight loss 13 days diet to lose weight how to use caffeine pills for weight loss how to lose weight by liquid diet lasting weight loss diet chris pratt weight loss supplement keto diet and 2 week meal plan with recipes weight loss supplement ace diet changes for weight loss raw food diet meal plan weight loss dr josh axe keto diet recipes nj diet weight loss progestin only pills weight loss buy lipotropic pills from weight loss center keto diet recipes best book gnc fast weight loss pills desoxyn weight loss pills apple cider vinegar pills weight loss reddit cinnamon supplement weight loss weight loss pills sarah the best weight loss tablets master cleanser diet weight loss diet doctor weight loss clinics two week liquid diet average weight loss weight loss diet handout weight loss from a gluten free diet blue weight loss pill prescription mens diet chart for weight loss diet chart for weight loss 0 carb indian diet for two weeks weight loss liquid diet and exercise weight loss keto diet weight and fat loss what diet can i do to lose weight quickly best fad diet for quick weight loss quick weight loss diet menu high fiber lose weight night pills nanite birth control pills and weight loss supplements can you lose weight using caffeine pills weight loss lipozene pills what pills should i take to lose weight weight loss pills with high blood preuer

vape no A Tag

vape station smok official site mt pocono vape haus of vapors vape age limit voopoo alpha one ss settings cosmic fog vape rta meaning vape disposable vape pen cartridge 5th vapor taste your juice voopoo drag mini 117w tc box mod source vapes euc universal coil vapes coupons wax vaporizer coils vicks vapor patch smok snow wolf small ecig tanks e juice for vape pen smox ecig e liquid storage charlie classic vape juice tobeco tank flavoring vape juice best ecig tank 2017 define e cigarette tortoise blood vape juice e cigarette store malaysia vape world springdale ar oregon vaping e cigarette use in adolescents vape brands best vapor parts how to clean smok nord pod kaos z vape naked flavors vape juice changing color smok alein king vapor vaporizer pen for sale cheap sworn vape best vape kits 2017 the sun token e cig tank strongest flavor e juice pretty box mods best salt nic vape tfv12 mesh coils vaporiz ecig liquid regulated mod box uwell website juice vaporizer vape hq cliffside park why do cigarettes give me a headache smok stick baby v8 510 stripped voopoo mojo brassknuckles vape