ProtoPrint

LPKF ProtoPrint S là máy phết kem hàn qua tấm stencil có độ chính xác cao. Thiết bị nhỏ gọn này có thể được sử dụng để làm một loạt các mạch in thử nghiệm hoặc mạch SMT có chân nhỏ. Với việc hỗ trợ linh kiện SMT chân nhỏ, phân cách chính xác theo chiều thẳng đứng giữa tấm stencil và mạch in và cơ chế tách chậm, chất lượng đem lại là cực kỳ ấn tượng. Thiết bị độc đáo này cho phép phết kem hàn với những mạch có khoảng cách giữa các chân nhỏ tới 0,3 mm (12 mil).

Thiết bị này thường được sử dụng chung với khung căng stencil ZelFlex, nhưng cũng hỗ trợ nhiều loại khung khác.

Các tùy chọn bổ trợ thêm cho thiết bị là bàn chân không để gắn các mạch in dẻo cũng như hệ thống kẹp nhanh cho mạch in cứng. Mạch in cứng và dẻo có thể dễ dàng đưa sang máy ProtoPlace S cùng với bàn chân không nhờ tương thích 100% với nhau. Bàn có thể dễ dàng và thoải mái chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác mà không sợ bị mất hay gián đoạn hút chân không.

Tính năng sản phẩm:

  • Phết kem hàn lên mạch in chân nhỏ
  • Phân cách tấm stencil và mạch in
  • Phết kem hàn lên mạch in hai mặt đã gắn linh kiện.
  • Tương thích với nhiều loại khung stencil.
  • Đi kèm màn in thử nghiệm
  • In thử nghiệm lên màn
  • Có tùy chọn bàn chân không để làm việc với mạch in cứng và dẻo

Kích thước khung

·         Chiều rộng lên tới 430 mm (16.9”)

·         Chiều dài điều chỉnh được từ 420 mm đến 520 mm (16.5” đến 20.5”)

·         Chiều cao điều chỉnh được từ 20 mm đến 40 mm (0.8” đến 1.6”)

Kích thước khu vực in tối đa

260 mm x 330 mm (10.2” x 13”)

Phương pháp in

Thủ công

Hiệu chỉnh bàn in 

Phương X, Y ± 10 mm (0.4”/400 mil), xoay ϑ ± 5°

Bề dày tối đa của mạch in

5 mm (0.2”), có tùy chọn hỗ trợ bề dày lớn hơn

Loại khung

Zelflex QR 362 mm x 480 mm (14.3” x 18.9”)

Loại chổi quét

Chổi quét tay, cao su, 260 mm (10.2”)

Độ chính xác (thiết bị)

± 20 µm (±1 mil)

In hai mặt

Chiều cao tối đa của linh kiện 15 mm (0.59”)

Kích thước (R x C x S)

850 mm x 180 mm x 530 mm (33.4” x 7.1” x 20.9”)

Khối lượng

30 kg (66 lbs)

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ: 15 – 35 °C (59 – 95 °F); độ ẩm: 30 – 80 %

Tùy chọn và phụ kiện

Khung căng, chổi quét

 

error: Content is protected !!
weight no A Tag

diabetic diet for weight loss how to lose weight fast by pills supplements that work for weight loss wlamart weight loss pills lawsuit best and safest weight loss supplement weight loss supplement program keto diet recipes videos best weight loss pills walgreens keto diet no dairy recipes ask doctor for weight loss pills soccer player diet to lose weight weight loss pills in cvs good diets to lose weight in a month herbal phentermine pills for weight loss best diet for fastest weight loss pills that khloe kardashian took to lose weight horsetail pills weight loss how to get weight loss pills in mcallen tx weight loss pills with keto diet smoothie diet weight loss calories pinterest weight loss diet versus exercise rely on weight loss pills weight loss diet plan for indian men ham recipes for keto diet fasting for weight loss and the best diet after raspberry ketones dietary supplement reviews 10 lb weight loss diet plan for women crash diet plans for weight loss pills to help lose weight with usda approval reliable weight loss pills vitamin b12 shots and pills to lose weight wv tablets to lose weight ziloryn weight loss pills only liquid diet weight loss

male no A Tag

male enhancement pill called red erx erection male enhancement sex enhancement spray best new male enhancement pills winner red dragon male enhancement reviews red erection pills best rated male enhancement products hd1000 sex pills rock hard male enhancement cream best libido booster for men single use male enhancement pills best dick enlargement pills red rectangle ed pills hydromax penis pills nitrous oxide pills best mens supplements for ed zen life supplements side effects tablets medicine extenze male enhancement cost will power supplement 15 day gold male enhancement pills non prescription drugs like viagra take mtf pills and penis enlarger different names for drugs penis pills enhaments 357 magnum male enhancement pills to help with sex drive size focus male enhancement supplements research male enhancement and diabetics vigrx plus size enhancer review schwinnng male enhancement review best clinically proven male enhancement pills sex pills cenforse soft

vape no A Tag

ma vape ban vape simulator flavor apprentice vape uwell crown coils canada best vape sites 2019 brooklyn vape shops best vape system what about organic ecig juice vape corps ecig mods for sale local vape mods reddit aurora vape vanguard smoke dabs vape high times vaporizer vape tricks how to ecig vaporizer crown sub tank smoke stick atmos vape pen instructions vaping study 2017 ecig tanks uk easy to use vape pen vapor pens for sale near me smok resa prince sub ohm tank vape shops open today uwell d2 butter brand e cigarette light blinks uwell crown 2 website juul 30ml uwell crown chimney base seal vape shops in oklahoma uwell crown 3 sub ohm tank atomizer clearomizer ego smoke shop

cbd no A Tag

og cbd pods sunmed cbd cream accom adelaide cbd cbd oil in south carolina cbd oil in minnesota lord jones cbd gummies does cbd help with vertigo 25 mg cbd capsules how much cbd should i smoke cbd oil in scranton pa cbd and chemo green horizon cbd cbd salisbury md uws parramatta cbd bodhi essentials high cbd cbd oil on shark tank does cbd oil interact with prednisone cbd oil and metoprolol cbd oil and the brain cbd oil ankylosing spondylitis cbd oil for obesity cbd lower blood pressure can cbd oil cause serotonin syndrome cbd oil the strongest how much dosing for cbd oil does cbd oil help with upset stomach perscription cbd oil new york medicaid koodegras cbd oil sandy ut cbd oil for methamphetamine withdrawal water soluble cbd tincture is cbd oil online the real thing hashtags for cbd pure kana cbd oil drops cbd oil and gabapentin