Tổng đài NEC SL2100

TỔNG QUAN:

 • Dung lượng hệ thống: 36 trung kế CO 96 thuê bao tương tự hoặc 112 thuê bao IP
 • Hỗ trợ các trung kế : CO, ISDN BRI, ISDN PRI, IP (SIP/H.323)
 • Hỗ trợ các thuê bao: Thuê bao số, thuê bao tương tự, thuê bao IP
 • Cổng Ethernet :
 • Tính năng VoIP:
 • SIP Multiple: SIP carier & SIP Networking

 

 

TÍNH NĂNG:

 • Hiển thị số gọi đến ( Caller-ID): (“Bellcore-FSK” &“ETSI-DTMF”)
 • Hệ thống trả lời tự động: Có. Tích hợp sẵn 4 kênh. Khả năng mở rộng đến 16 kênh (*).
 • Hệ thống thư thoại (Voice-Mail) (*) . 16 kênh, Max 4GB, 120h ghi âm.
 • Doorphone: (*)
 • Mobility: (*) .Tối đa 112 thuê bao ( Hệ điều hành: Adroid, iOS)
 • Paging ( Audio Out): . Tối đa 3 cổng
 • Nguồn nhạc ngoài –MOH ( Audio-in):
 • Nguồn nhạc nền-BMG ( Audio –in):
 • V34 Modem:Có (*)
 • Đàm thoại hội nghị:32 kênh
 • Hỗ trợ VoiP ( 3rd Party SIP): (NEC SIP Phone, SIP Telephone)
 • Tính năng khách sạn ( Hotel/motel): (*)
 • Tính năng PMS: (*)
 • IP DECT : (*) . Hỗ trợ AP400 G266
 • Giao diện quản lý hệ thống: WebPro/PCPro
 • Khả năng lưu trữ thông tin cuộc gọi: 4000 cuộc gọi
 • Backup/Restore:Có.
error: Content is protected !!
vape no A Tag

smok vape mod naked ecig juice pod vape is vaping cool mtl vape vapor solutions cheap box vape all vape flavors vape juice sweetener e cigarette research 2018 rebuildable ecig tanks e cigarette factory news vape shopes v8 baby m2 coil bubblegum collection vape health issues tugboat box mod vape steampunk vape mods for sale popular juice flavors vape shop salem oregon

weight no A Tag

la weight loss diet plan effective weight loss tablets in uk weight loss drug trials serotonin power diet weight loss quick easy weight loss supplement best weight loss pills vietnam mediterranean diet testimonials weight loss dr oz best diet weight loss dr oz weight loss pill 2020 safe weight loss pills nz where do i buy lucl weight loss pill cheap and effective weight loss pills what to say when selling weight loss supplements weight loss rx pills rockstar pink weight loss pills caffeine pills make you lose weight rujuta diwekar weight loss diet plan weight loss medicine that works main ingredients in a weight loss diet best bottled diet tea for weight loss

cbd no A Tag

topical cbd cream cbd patches for pain is cbd oil legal in wv cbd treats cbd oil ga cbd physio dymocks building koi naturals cbd oil cbd blue shark review does cbd oil help with fibromyalgia how much cbd mg to take eating cbd flower will cbd show up in blood work cbd and coffee reddit cbd hemp flower pound cbd shatter effects cbd oil swanson cbd oil in topeka ks cbd only weed cbd oil for behavior issues can you dab cbd oil

male no A Tag

penish enlargement mayo clinic drug interaction checker 2020 top male enhancement pills prescription drugs for low libido john lawrence male enhancement lezyne ed pills best penis enlargement pill in usa adwords male enhancement vivax pill opal male enhancement review little blue pill c1 best over the counter male enhancement pills comparison erectile dysfunction drugs buy penis enlargement penis enlargement remedy ebay lovex m male enhancement figral pills best sex pills for men without side effiest oyster sex supplement hispanic penis enlargement