Tổng đài NEC SV9500SE

Dòng sản phẩm NEC Univerge SV9500SE là một phân khúc của NEC Univerge SV9500 Appliance, hướng tới thị phần SMB với dung lượng tối đa của hệ thống là 1536 cổng và thừa hưởng hầu hết các tính năng ưu việt của NEC Univerge SV9500 Appliance.

Đặc tính của hệ thống:

  • Hệ thống NEC Univerge SV9500SE cung cấp cơ chế dự phòng HA (High Availability) trong hạ tầng mạng bao gồm “Geographic redundancy” và “Remote site survivability”
  • Hệ thống hỗ trợ đa thiết bị đầu cuối SIP và tương thích với tất cả nhà cung cấp dịch vụ SIP tại Việt Nam.
  • Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các giao tiếp cho IP/Digital/Analog.
  • Đa dạng giải pháp cho từng môi trường sử dụng ( Hospitality/Office/ HealthCare/Factory).
  • Hệ thống hỗ trợ đến 1536 cổng.
  • Hệ thống tuân thủ các quy định và môi trường toàn cầu bao gồm FCC, UL/CSA, CE Marking, Industry Canada, RoHS, REACH and Section 508 Compliant.

 

error: Content is protected !!
weight no A Tag

weight loss pills containing ephedra doctors weight loss diet fat pills to lose weight top 5 weight loss supplements supplements to aid in weight loss fruits diet plan to lose weight keto diet pills from shark tank gnc good keto diet recipes martha stewart weight loss diet safe weight loss pills for diabetics weight loss diets for people with allergies weight loss pills not harmful for kidneys lemon pills weight loss weight loss 2 weeks anorexic diet best weight loss pills 2020 in canada how to keep a healthy diet and lose weight best zig zag diet plan for weight loss women t3 pills weight loss pills fast 2 day weight loss pills diet chart for weight loss 0 carb indian

male no A Tag

enhancement male underwear all natural ginseng male enhancement male enhancement products at walgreens natural male enhancement free longinexx male enhancement pills male enhancement pills control rhino male enhancement wholesale number one energy pill enzyte male enhancement wiki libido pills male professional penis enlargement femmale sexual enhancement cvs penile enlargement exercises program stamina for sex pills enlarge penise chow to make your penis bigger pills hard rock sex pills extenze enlargement reviews male enhancement pills for bigger harder penis ehancement pills free trial

vape no A Tag

how to change vape juice mark 10 vape wood vape pen tasty cloud vx vape pen vaporloc bountiful nike lunar control vapor golf shoes rta uwell crown vapor smart aspire vape accessories munchies e juice e liquid smoke juice how to make weed oil for vape fin vaping system review best juice to refill juul pods mini vape box smok xcube 2 bluetooth app best usa prices on ecig starter kits voopoo uforce t2 tank colors 60 watts vape

cbd no A Tag

cbd hard candy peak hemp cbd oil cbd for withdrawal how to make cbd candy charloettes web cbd charletts web cbd oil cbd medical meaning cbd books coupon codes is it legal to sell cbd online cbd oil for gout pain blue mountains tours from sydney cbd cbd oil dizziness brisbane cbd apartment hotels kozmic gardens cbd hemp oil have cbd jeffs cbd oil guinea pigs cbd oil four corners cbd one of the best companys for cbd oil cbd minis