Tổng đài NEC SV9300

TỔNG QUAN:

 • Full IP/TDM
 • CPU: Intel 64bit 1.66GHz
 • RAM: 1GB
 • Dung lượng hệ thống: 512 trung kế và 1.536 thuê bao
 • Dự phòng nóng CPU: Có
 • Hỗ trợ các trung kế: CO, ISDN BRI/PRI, E&M, IP (SIP/CCIS)
 • Hỗ trợ các thuê bao: Thuê bao số, thuê bao tương tự, thuê bao IP
 • Cổng Ethernet :
 • Tính năng VoIP:
 • Kết nối mạng hợp nhất:
 • Tháo lắp nóng (Hot-plug):
 • Hỗ trợ Multi SIP Carier
 • Hỗ trợ mạnh các ứng dụng UC
 • Ứng dụng cho thuê bao di động Smartphone: ST460/ST465
 • Xuất xứ: Thái Lan

TÍNH NĂNG:

 • Hiển thị số gọi đến (Caller-ID): (“Bellcore-FSK” &“ETSI-DTMF”)
 • Hệ thống trả lời tự động: Có. Tích hợp sẵn 16 kênh.
 • Hệ thống thư thoại (Voice-Mail) (*) . 16 kênh, dung lượng 8GB, 550h ghi âm, 1000 Mailbox
 • Doorphone: (*)
 • Ứng dụng thuê bao di động (Mobile extension): (*) (Hệ điều hành: Adroid, iOS)
 • NAT:
 • Networking: (*). Max điểm hợp nhất: 46 điểm (Remote-link app)
 • Paging (Audio Out): . Tối đa 10 zone
 • Nguồn nhạc ngoài – MOH (Audio-in):
 • Nguồn nhạc nền-BMG (Audio –in):
 • Thuê bao trực tiếp khi mất nguồn: Có.
 • V34 Modem: (*)
 • Đàm thoại cầu hội nghị: (Bridge Conf) 32 kênh
 • Hỗ trợ VoiP (3rd Party SIP): (NEC SIP Phone, SIP Telephone)
 • Tính năng khách sạn (Hotel/motel): (*)
 • Tính năng PMS-Hotel: (*)
 • IP DECT : (*)
 • Giao diện quản lý hệ thống: PCPro
 • Khả năng lưu trữ thông tin cuộc gọi: 27.000 cuộc gọi
 • Backup/Restore: . Sử dụng CFcard
error: Content is protected !!
vape no A Tag

voltage vape shop black note e liquid denton vape shoppe what is pg and vg in vape juice wahsinton post ecig fluids how to vape cannabis oil best battery ecig thc vape juice discreet shipping usa vape components lost vape orion q vaping and popcorn lung snopes best mouth to lung mod smoking age in virginia smok sub ohm tanks best 200 watt mod midwest vapor expo stick v8 coil vaping deaths 2019 istick pico eleaf kylin rta by vandy vape how to make smoke rings without smoking best naked 100 flavor kangertech 50 watt butane vape pen uwell 3 crown ecig austin voopoo 2 replacement plates strawberry milk vape voopoo vmate 200w button not working charlies chalk dust wonder worm

cbd no A Tag

cbd lotion near me where can i purchase cbd oil near me able farms cbd cbd as antibiotic how much cbd is safe cbd refill cbd review sites cbd and melanoma high cbd low thc weed pcr vs cbd where can u buy cbd oil liberty cbd cbd for memory choosing cbd oil strength best cbd salve for arthritis your cbd store iowa city bulk billing perth cbd cbd addiction sports stores melbourne cbd what is cbd like cbd for lichen sclerosus 30 mg cbd oil does cbd oil help lipomas cbd christian book distributor blue sage cbd oil gnc canibbis oil cbd cbd oil from hemp legality where to buy cbd oil in portland why can you buy cbd oil in nc how to isolate cbd

weight no A Tag

gordon ramsay weight loss diet low sodium diet for weight loss diabetic dieting weight loss chris pratt weight loss supplement weight loss pills approved by fda best weight loss apple cider vinegar pills weight loss pills with best results ayurvedic diet and weight loss australian weight loss pills verywellfit com weight loss diet plan keto diet recipes slow cooker good belly weight loss diet mediterranean diet lose weight weight loss pills that work like adderall are lasix pills safe to lose weight what is a good liquid diet for weight loss authorized weight loss pills military can takw what is a good liquid diet for weight loss weight loss protein bar and vitamin pills diet fast fasting loss weight best weight loss pills at drugstore alli weight loss pills how they work do keto pills help weight loss benefits of vitamin b12 pills for weight loss warrior diet weight loss reddit raw vegan diet weight loss plan weight loss diet plan recipes vegetarian great diets to lose weight fast reasons why no weight loss with diet and exercise lose weight no exercise diet

male no A Tag

blank panther male enhancement male enhancement black pill with lion what is natural male enhancement pills male enhancement pic erx pro male enhancement pills review best pills tomake penis longer and wider penis enlargement surgery ohio ed medicine reviews sustain pills penile enlargement surgery nyc walmart enlargements male enhancement voluma supplements male libido easy normal pills penis enlargement surgery charleston sc gape male enhancement testicle enlargement supplements true testo male enhancement reviews reddit penis pills one night stand male enhancement pills mexican doctor penis pills pills that make your penis getbigger sex dysfunction pills veterans photos of viagra pills hentai pills turn guy sex crased rhino double male enhancement banned sex pills all natural penis enhancement rhino male enhancement pills official website drug buying website