INTEREL đang phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng cho phép biến khách sạn ngày nay thành một nền tảng sẵn sàng cho tương lai. Bằng cách tận dụng công nghệ ConnectBsmart ™ và IoT cho khách sạn, INTEREL thiết lập nền tảng cho sự đổi mới và không ngừng nâng cao tính bền vững, hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của khách.

Dựa trên xu thế tiêu dùng, trong những năm tới Internet of Things cho phép hàng nghìn cảm biến và thiết bị thông minh trong mỗi khách sạn cung cấp năng lượng cho các ứng dụng mới và nâng cao hoạt động. Các thiết bị cảm biến này sẽ giao tiếp dữ liệu nhằm phân tích, yêu cầu quản lý và tối ưu hóa cũng như tích hợp với các hệ thống khác của khách sạn.

Hotel of things sẽ là nền tảng tạo ra một hệ sinh thái kết nối con người, thiết bị và dữ liệu.

 

 

 

Email us

842473021212