Công ty TSM cung cấp các dịch vụ khách hàng bao gồm: giám sát lắp đặt hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật khai thác và bảo dưỡng, đào tạo cán bộ kỹ thuật, dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa:
– Giám sát và thực hiện công tác lắp đặt tại hiện trường
– Hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường và từ xa khi vận hành và bảo dưỡng với 2 trung tâm dịch vụ kỹ thuật tại Hà Nội và TPHCM
– Đào tạo về lắp đặt, vận hành và quy trình bảo trì thiết bị cho khách hàng
– Sửa chữa và bảo hành thiết bị theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất
– Tổ chức các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu về hệ thống

Email us

842473021212