Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật TSM đã vinh dự trở thành nhà cung cấp trong mạng lưới phân phối toàn cầu về các sản phẩm Super Wifi của hãng ALTAI (HongKong) tại Việt Nam.
Hãng ALTAI là một trong những hãng hàng đầu thế giới về công nghệ thu phát sóng không dây ngoài trời (Out-Door) được triển khai trong các khu vực có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn hoạt động như chống cháy nổ, chống nước, chống bụi, chống ăn mòn muối biển và độ phủ sóng rất rộng
Giải pháp Super Wifi của ALTAI được sử dụng hoàn hảo tại các dự án cảng biển, các nhà máy lọc dầu, nhiệt điện, thủy điện, khai thác mỏ, kho chứa xăng dầu và khí hóa lỏng LPG/CNG, bến du thuyền, kho hàng logistic, các khu nghỉ dưỡng và sân golf ven biển … với công nghệ Smart Antena, MIMO 8×8 cho khả năng phát sóng của một trạm thu phát (Access Point) lên đến 1.7km.

 

error: Content is protected !!
male no A Tag

ptx male enhancement permanent results male enhancement enhance breast enlargement system new penis enlargement methods endurolast pills pills sex walmart male enhancement photos blue white pill ant king pills estrogen suppression supplements huge penis enlargement chinese male enhancement goat vigor fx 500 male enhancement testmax male enhancement nutratech vialus male enhancement can men on antidepressants take ed pills 2020 top male enhancement bigger pills don juan male enhancement reviews male enhancement pills instagram any true penis enlargement different sex pills penis enlargement 90 do penis eenlargement pills work blue pill capsule best otc male enhancement 2020 looking up pills online natural herbs for penile enlargement 40 blue pill pills to increase ejaculation hair growth pills walmart how long do drugs last in your system male enhancement lawsuit scam male enhancement radio commercial male enhancement with no side affects best sex enhancer pills cvs true clear pills penis enlarging pills combination monster x male enhancer vice penis enlargement don juan sex enhancement medicine to increase stamina in bed watermelon for sex enhancement eruption male enhancement an 351 pill spartan male enhancement sex pills that make you have larger load pearland flea market pills fo ed

weight no A Tag

drink supplements for weight loss keto diet recipes skinnytaste weight loss pills review types of weight loss diets diet pills for fast weight loss diets to help lose weight in a week red bottle weight loss pills tofu weight loss diet weight loss pills do they really work weight loss pills shark tank episode slow cooker recipes keto diet lose weight sensibly diet diet to lose weight when youre already skinny sprouts diet for weight loss amber portwood weight loss drugs atkins diet average weekly weight loss weight loss diet menu indian safflower oil pills weight loss mark anderson healthy weight loss diet how to lose weight fast without pills in 10 days weight loss pills for midsection for women vegan weight loss diet weight loss pills pseudoscience keto diet recipes for cancer patients magilim weight loss pills side effects lose weight lemon water diet legal age to buy weight loss pills lamictal and weight loss pills cycle diet for weight loss quick easy diet to lose weight fast weight loss high fiber diet keto diet recipes and menus carbless diet weight loss articles on healthy diet and weight loss cleansing diet for weight loss before weight loss surgery diet harmful weight loss diet diet changes and weight loss research study diet weight loss drinks you tube keto diet pills revewd 10 week weight loss diet and exercise vegan raw food diet plan for weight loss weight loss muscle building diet plan fastest healthiest weight loss diet diet plan for rapid weight loss blogger diet weight loss 900 calorie diet plan how much weight loss best walmart brand weight loss pills

vape no A Tag

i vape meme smok procolor 225w vape mod vape seattle goodfella vapor vape juice weed voopoo coil n1 cotton coils vape gas station disposable ecig da buddha vaporizer yifi ecig fuggin ejuice subohm tank mercury vapor lamps pod mod vape kings of vapor near me vapor weed pen atmos vapor pen dab vape juice e cigarette cost indulgence vape e cigarette airport security vape mods reddit malaysia e cigarette news starter rda mechanical e cigarette smok al85 starter kit does vaping make you tired florida vaping death does vaping cause seizures ecig battery variable voltage 18650 for vaping smok pods utah vaping homemade mechanical mod top sub ohm tanks low nicotine nic salts best vaping system stick v8 coil emagine vapor rechargeable battery for blu ecig rx 200 batteries metal vape tip airflow smok xbaby how to steep your vape juice smok tfv4 atomizer valarian crown uwell voopoo rda rune vs troll v2 voopoo alpha one car cup holfer

cbd no A Tag

pinnacle cbd what benefits does cbd have onyx and rose cbd full spectrum cbd oil vs pure cbd oil cbd springfield mo prime body cbd oil cbd company cbd oil and phenergan interactions are cbd gummies legal pinnacle cbd honey sticks shop cbd oil cbd dosage for ibs cbd and stress koi cbd oil 500mg cbd oil in tennessee can you travel with cbd oil to sicily natures best cbd oil reviews barleans cbd hemp oil review cbd oil with or without thc best cbd oil for adults coupon code for cbd organic cbd oil mail online green roads cbd froggies cbd oil tyler tx cbd study anxiety cbd oil adhd reddit best cbd oil websites mayo clinic cbd research cbd medical study cbd brain disease will cbd oil help with carpal tunnel distribution of cbd oil bio cbd topical can cbd oil help with cancer revital u cbd sleep does aleve interact with cbd oil cbd oil applied topically cbd oil swanson vitamins is there cbd oil with thc charlottes web cbd wholesale cbd oil groupon cbd blue shark review nyc cbd oil can cbd get you high does cbd oil affect use of prozac where can i buy cbd patches online where in illinoing can i buy cbd oil elderberry juice with cbd oil