Với kinh nghiệp triển khai trong nhiều dự án khác nhau, cùng với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm việc chuyên nghiệp, cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, có am hiểu sâu sắc về sản phẩm, công nghệ sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, xây dựng giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu và hiện trạng của khách hàng. Chúng tôi sẽ:

– Tư vấn về công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
– Tư vấn tổng thể về kiến trúc hệ thống đảm bảo tính ổn định, tính kế thừa và tính mở rộng trong tương lai.
– Tư vấn về giải pháp kỹ thuật đồng bộ và chuyên dụng cho từng lĩnh vực
– Tư vấn về quản trị, vận hành hệ thống.
– Tư vấn giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản trị rủi ro.
– Tư vấn giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư.

Email us

842473021212