VClog Recording System

VoiceCycber offers an intelligent, flexible recording solution enabling contact centers, financial institutions, public safety and other vertical markets to document all information related business operations, protect commercial confidential information and mitigate risk. VoiceCyber Logging System can record your multimedia interactions from a wide range of network configurations, TDM, VOIP, hybrid telephony environments, web-chats, email interactions and more across any number of location. It provides the capability to capture, store and tag, multiple interaction, including voice, text and screen. Its seamless integration with VoiceCyber WFO advance Suite such as VCLog ScreenLogger, Quality Monitoring (CPCe), Integrated Management Platform (IMP), Unified Platform Management (UMP) and more

VoiceCycber cung cấp giải pháp ghi âm thông minh, linh hoạt cho phép các trung tâm chăm sóc khách hàng, tổ chức tài chính, an ninh công cộng và các thị trường nghành dọc khác ghi lại tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm bảo vệ bí mật thương mại và giảm thiểu rủi ro. Hệ thống ghi âmVoiceCyber có thể ghi lại các tương tác đa phương tiện trên một mạng diện rộng cho các giao diện TDM, VOIP, web-chat, email dù ở bất kỳ vị trí địa lý nào. Hệ thống này cung cấp khả năng ghi âm, lưu trữ và gắn thẻ, đa tương tác, bao gồm cả giọng nói, văn bản và thông tin hiển thị trên màn hình.

Hệ thống này tích hợp liền mạch với Suite Advance VoiceCyber WFO như là VCLog ScreenLogger, Giám sát chất lượng (CPCe), Nền tảng quản lý tổng hợp (IMP), Quản lý nền tảng thống nhất (UMP) và nhiều hơn thế nữa

VClog Features:

– TDM & VoIP Recording

– Web-based Management

– Archiving & Recycling (NAS/SAN)

– Alarm & Monitoring

– Screen Recording

– Security 256bit AES encryption.

– Mobility Enabled (iOS & Android)

– Audit Trail

 

Tính năng của Vclog:

– Ghi âm TDM & VoIP

– Quản lý bằng giao diện Web

–  Lưu trữ dữ liệu (NAS/SAN)

– Cảnh báo và giám sát

– Ghi hình nội dung hiển thị

– Có chế bảo mật với mã hóa 256bit AES

–  Truy vấn thông tin qua thiết bị di động (iOS & Android).

– Giám sát hệ thống

Email us

842473021212