Bảo trì hệ thống tổng đài NEC UNIVERGE SV9300 (Dual Mode) cho Khách sạn FOUR POINTS by Sheraton Da Nang

icon date Th2 19, 2024 Chia sẻ

TSM chính thức giành được gói cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống tổng đài NEC UNIVERGE SV9300 (Dual Mode) cho Khách sạn FOUR POINTS by Sheraton Da Nang được quản lý, vận hành bởi Tập đoàn quản lý Khách sạn MARRIOTT.

Phạm vi công việc của gói bảo trì:

  • NEC Platform: Univerge SV93000

– 02 x ISDN E1

– 661 thuê bao lP

– PSM Interface (FCS GW & FCS Voice)

– BusinessConnecT Operator

– BusinessConnecT Contact Center

– Đồng bộ hóa dữ liệu giữa NEC PBX và BCT

  • Dịch vụ: 24/7/365
  • Hot Spare-part
  • Bảo trì phòng ngừa định kỳ

Bài viết thuộc bản quyền của TSM