Nâng cao môi trường học tập an toàn và bảo mật với giải pháp UC của NEC

icon date Th8 10, 2023 Chia sẻ

Nâng cao môi trường học tập an toàn và bảo mật cho học sinh, sinh viên cũng như giáo viên với giải pháp UC của NEC

Tìm hiểu thêm tại:

https://www.nec.com/en/global/solutions/univerge/cpn/possibilitycpn.html

#UC #NEC #unifiedcommunications #mobility #security #education