TSM đã chính thức bàn giao, nghiệm thu, khai thác vận hành hệ thống thông tin liên lạc

icon date Th8 07, 2023 Chia sẻ

Những ngày đầu tháng 8/2023, TSM đã chính thức bàn giao, nghiệm thu, khai thác vận hành hệ thống thông tin liên lạc của NEC tới một dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất các thiết bị y tế.

Hệ thống thông tin liên lạc này bao gồm các giải pháp tích hợp đa nền tảng, đa hệ thống trong môi trường IP cùng với các tích năng đặc biệt được yêu cầu từ phía người sử dụng:

  • NEC IP-PBX Platform
  • Kết nối SIP trunk đa điểm tới 3rd SIP PBX và ISP
  • 3rd Portable WiFi SIP Phone
  • 3rd WiFi SIP Desk Phone
  • NEC ST500 Smart Mobility
  • NEC IP Phone
  • NEC SIP Phone
  • Kết nối giao tiếp IP-PBX tới hệ thống thông báo công cộng IP qua giao thức SIP
  • Bảo mật VoIP cho các thiết bị đầu cuối IP.
  • Ứng dụng quản trị, báo cáo, quản lý User-ID, Passcode của người dùng qua giao diện Web.

Bài viết thuộc bản quyền của TSM