Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt lựa chọn Giải pháp truyền thông hợp nhất (UC) của NEC UNIVERGE® SV9100

icon date Th6 24, 2024 Chia sẻ

Giải pháp truyền thông hợp nhất (UC) của NEC UNIVERGE® SV9100 đã được lựa chọn cho hai dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải trong toàn hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1: “Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt”
Nền tảng NEC UNIVERGE® SV9100 là một nền tảng mạnh mẽ giải pháp truyền thông cung cấp cho người dùng công nghệ di động hiệu quả, dễ triển khai và vận hành quản lý.
Hệ thống thông tin liên lạc NEC UNIVERGE® SV9100 được cung cấp triển khai cho dự án:
02 x NEC IP-PBX UNIVERGE® SV9100 (SIP trunking)
08 x NEC IP Phone DT930
20 x NEC IP Phone DT920
300 x NEC SIP GT210

*** Dự án được triển khai bởi nhà thầu tích hợp hệ thống và TSM©

# Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B).  là 2 trong 3 dự án cao tốc thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải trong toàn hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1.