About TSM

about image

About us

TSM TRADING AND TECHNICAL SERVICE JSC.,

title line

TSM Trading and Technical Services Joint Stock Company was formed by individuals with a deep understanding of technology and enthusiasm to become a reputable enterprise in providing solutions and top-quality service.

We are always pioneering in applying new-generation solutions with the most modern technologies in the fields of light electricity, Information technology, GPON passive fiber optic network infrastructure, and printed circuit processing equipment for various industries such as Banking, Manufacturing, Education and Training, Hotels and Luxury Resorts, Hospitals and Healthcare Centers…

Giá trị cốt lõi

title line
Khách hàng là trọng tâm

Khách hàng là trọng tâm

Khách hàng luôn luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh

Đổi mới và sáng tạo

Đổi mới và sáng tạo

Chúng tôi đang không ngừng thay đổi và sáng tạo

Linh động và hiệu quả

Linh động và hiệu quả

Hệ thống quản lý luôn có tính linh động cao, đáp ứng đủ, đúng, nhanh nhất với nhu cầu khách hàng

Our Vision

Tầm nhìn & Sứ mệnh

title line

Phát triển:
Phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng.

Dẫn đầu:
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu, uy tín trong nhập khẩu và phân phối các sản phẩm viễn thông và công nghệ.

visions image

Histories

Lịch sử phát triển

title line

2005

2006

2007

2009

2011

2005

Thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ
kỹ thuật TSM

TSM được hình thành từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về công nghệ và tâm huyết muốn trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong việc cung cấp giải pháp và chất
lượng dịch vụ hàng đầu.

2006

Thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ
kỹ thuật TSM

TSM được hình thành từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về công nghệ và tâm huyết muốn trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong việc cung cấp giải pháp và chất
lượng dịch vụ hàng đầu.

2007

Thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ
kỹ thuật TSM

TSM được hình thành từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về công nghệ và tâm huyết muốn trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong việc cung cấp giải pháp và chất
lượng dịch vụ hàng đầu.

2009

Thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ
kỹ thuật TSM

TSM được hình thành từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về công nghệ và tâm huyếtmuốn trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong việc cung cấp giải pháp và chất
lượng dịch vụ hàng đầu.

2011

Thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ
kỹ thuật TSM

TSM được hình thành từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về công nghệ và tâm huyết muốn trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong việc cung cấp giải pháp và chất
lượng dịch vụ hàng đầu.

Hãy yên tâm
để chúng tôi hỗ trợ bạn

title line

Nếu bạn đang gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua phiếu yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề.