Giải pháp môi trường khách sạn

NEC có thể đáp ứng từng thương hiệu và loại khách sạn cụ thể bằng một nền tảng và bộ giải pháp cụ thể – từ quy mô nhỏ đến lớn, dạng cơ bản đến rất cao cấp về chức năng và được cài đặt & hỗ trợ ở mọi nơi trên toàn cầu.

Các giải pháp CNTT và Truyền thông của NEC giúp ngành khách sạn kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. Cùng với các đối tác chuyên ngành của mình, chúng tôi cung cấp một danh mục đầy đủ các giải pháp và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của ngành khách sạn.