UIP

NEC’s UIP (UNIVERGE Integration Platform) là phần mềm trung tâm kết nối các hệ thống khác nhau để trở thành một mạng ứng dụng và được quản lý tập trung theo quy trình của riêng doanh nghiệp. Phần mềm ứng dụng này kết nối liền mạch cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông, tích hợp ứng dụng, dữ liệu, thiết bị và dịch vụ, cho phép các tổ chức thiết kế, quản lý và hợp lý hóa quy trình công việc một cách linh hoạt.

Chi tiết hơn tại link: https://www.necam.com/SmartWorkspace/UIP/