NEC UNIVERGE SV9100

NEC UNIVERGE SV9100

Hệ thống tổng đài NEC UNIVERGE SV9100 là một hệ thống mạnh mẽ, giàu tính năng và có khả năng mở rộng, lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ thống được thiết kế để giúp giải quyết những thách thức về các phương tiện thông tin liên lạc ngày nay và cung cấp khả năng mở rộng khi doanh nghiệp của bạn phát triển trong tương lai.

Các tính năng chính của NEC UNIVERGE SV9100 bao gồm:

 • Hỗ trợ cùng lúc nhiều giao tiếp SIP với các nhà cung cấp ISP
 • Dung lượng tối đa 1.296 cổng
 • Hỗ trợ thoại thuần IP, thoại TDM truyền thống hoặc kết hợp cả hai
 • Tích hợp ứng dụng
 • Khả năng mở rộng linh hoạt
 • Cấu trúc xếp chồng, phân tán
 • Ứng dụng UC Client trên nền tảng Web
 • Ứng dụng thoại Video hội nghị trên nền tảng Web
 • Tính năng trả lời tự động/ Hộp thư thoại
 • Tính năng đàm thoại hội nghị nhiều bên
 • Kết nối hệ thống hợp nhất đa điểm qua mạng IP
 • Đa giải pháp kết nối mạng
 • Tính năng tự động phân phối cuộc gọi (ACD)
 • Tính năng khách sạn với giao diện ứng dụng PMS API
 • Ứng dụng thoại bằng điện thoại thông minh (Smartphone)-ST500
 • Ứng dụng nhúng InApp

– InDECT

– InAlert DECT

– InReport

– InHotel

– InFias

– InUC

– InGuard

– InScheduler

Catalogue sản phẩm

SV9100_Datasheet_NEC_UNIVERGE

icon download Tải xuống PDF