NEC SMART ACCESS

Phần mềm ứng dụng Kiểm soát vào ra thông minh (NEC Smart Access) đem đến sự thuận tiện, dễ sử dụng  cho người dùng. Sự vận hành hoàn toàn tự động – không chạm, đảm bảo tính bảo mật cá nhân khi thực hiện quy trình VÀO/RA tại khu vực đăng ký danh tính khách hàng.

 

Danh tính của khách hàng được xác minh, thông tin đăng ký sẽ được truy xuất từ hệ thống. Thẻ ra vào được tự động cấp với đầy đủ các thông tin, thời gian đăng ký VÀO của khách hàng. Khi khách hàng đăng ký VÀO thành công, một thông báo về thông tin khách hàng đã đến sẽ được gửi tới người liên quan.

 

Phần mềm ứng dụng Kiểm soát vào ra thông minh (NEC Smart Access) không chỉ là sự chuyển đổi trải nghiệm cho khách hàng khi làm thủ tục đăng ký VÀO/RA mà còn nâng cao hiệu quả của nhân viên, giảm thiểu thời gian chờ đợi khi đăng ký VÀO/RA, tăng cường sự bảo mật và an ninh.

Các tính năng chính của ứng dụng NEC Smart Access  bao gồm:

> Định hướng người dùng tới một sự trải nghiệm về công nghệ.

> Dễ sử dụng, vận hành khai thác với các chế độ không chạm (Touchless) hoặc chế độ cảm ứng (Touch)

> Khách đến làm việc/nhân viên/Khách khác sẽ nhận được E-mail mời họ đăng ký các thông tin từ ứng dụng Smart Access cũng như ký vào các chính sách, thỏa thuận của nơi họ sẽ đến thăm/làm việc

> Quy trình thực hiện đăng ký trước sẽ được tiến hành bằng mã QR hoặc nhận diện bằng khuôn mặt.

> Trải nghiệm đăng ký VÀO/RA bằng công nghệ không chạm.

> Quy trình đăng ký trước sẽ làm tăng tốc quá trình kiểm soát VÀO/RA

> Tích hợp với thiết bị đo thân nhiệt cho các đối tượng trước khi vào.

> Bảng điều khiển hiển thị toàn bộ hiện trạng cũng như giới hạn số lượng người đăng ký vào cho từng vị trị được chỉ định hoặc tất cả các vị trí trong khu vực văn phòng

> In thẻ VÀO RA cho khách hàng với LOGO của công ty.

> Nội dung thông báo tùy chỉnh bằng Email/SMS cho các tác vụ khi hoàn tất việc đăng ký, đăng ký vào, đăng ký ra, sự bất thường khi quét thân nhiệt và khi hệ thống đạt đến ngưỡng giới hạn về dung lượng đăng ký.

> Khởi tạo các biểu mẫu báo cáo chi tiết về thời gian đăng ký vào/ra

>  Ứng dụng có sẵn từ Google Play® dành cho máy tính bảng Android và từ cửa hàng ứng dụng của NEC.

Catalogue sản phẩm

Tải xuống

Tải xuống

icon download Tải xuống PDF