NEC UNIVERGE Integration Platform

NEC UNIVERGE Integration Platform

NEC’s UIP là một phần mềm ứng dụng trung gian để kết nối nhiều hệ thống đang hoạt động độc lập khác nhau trong cùng một môi trường mạng được quản lý một cách tập trung. Điều này làm mọi kết nối được liền mạch trong cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông, tích hợp ứng dụng, dữ liệu, thiết bị và dịch vụ, cho phép các tổ chức lên thiết kế, quản lý và hợp lý hóa quy trình vận hành một cách linh hoạt.

Các ứng dụng chính của phần mềm ứng dụng UNIVERGE Integration Platform (UIP) bao gồm:

TÙY CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH

> Bộ điều hợp ứng dụng. Trình kích hoạt cơ sở dữ liệu. Quy trình vận hành. Lập yêu cầu

Bộ điều hợp kết nối với các hệ thống khác để thu nhận các sự kiện và có thể gửi lệnh yêu cầu đến hệ thống đó. Từng sự kiện có thể thực thi một trình kích hoạt dựa trên các thông số và bộ lọc dữ liệu đầu vào. Trình kích hoạt bắt đầu quy trình công việc có chứa các thuật toán và có thể sử dụng các bộ điều hợp khác để gửi lệnh đến những hệ thống khác. Chu trình vận hành đơn giản nhưng mạnh mẽ này cho phép ứng dụng xây dựng hàng ngàn các kết hợp để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

> Thiết kế.Kiểm tra.Triển khai

Giao diện phần mềm thông minh UIP của NEC cho phép người sử dụng xây dựng kịch bản thiết kế quy trình công việc thông qua các thao tác Kéo & Thả đơn giản. Người sử dụng sẽ bắt đầu bằng cách chọn “Bộ điều hợp” tương thích và thêm “Trình kích hoạt” nếu cần thiết để xây dựng toàn bộ quy trình làm việc. Khi kịch bản quy trình làm việc đã hoàn tất, người sử dụng có thể kiểm tra trong hệ thống và khi đã sẵn sàng, họ có thể bắt đầu triển khai. UIP được tạo ra để cung cấp cho người dụng những bộ công cụ cần thiết để nhanh chóng kết nối các hệ thống hiện hữu một cách dễ dàng chưa từng có.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH BÁO CÁO

Báo cáo chi tiết các Bộ điều hợp

Thống kê Bộ điều hợp

Báo cáo các Trình kích hoạt

Thống kê Quy trình làm việc

TÍCH HỢP VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT TEAMS CHO GIAO TIẾP THOẠI

 

Catalogue sản phẩm

UIP Brochue

icon download Tải xuống PDF