Điện thoại Analog- AT55/ AT50

Điện thoại Analog- AT55/ AT50

Với hai sự lựa chọn về chủng loại và hai tùy chọn màu sắc, mẫu điện thoại Analog AT-50 và AT-55 với tính năng hiển thị số gọi đến (Caller-ID) là lựa chọn lý tưởng cho các khu vực văn phòng, yêu cầu quyền truy cập cơ bản.

Catalogue sản phẩm

AT50_AT55_Datasheet

icon download Tải xuống PDF