NEC In- Apps

NEC In- Apps

InApp là một loạt các giải pháp được tích hợp sẵn cho các hệ thống tổng đài điện thoại Univerge SV9100 và SL2100 của NEC. Điều này dẫn tới việc giảm thiểu chi phí đầu tư vì người dùng sẽ không cần phải trang bị thêm PC/Máy chủ khi triển khai các ứng nụng này, đồng thời tiết kiệm chi phí bảo trì phần cứng và CNTT.

Các ứng dụng InApps bao gồm

> InGuard – Ứng dụng chống gian lận cước phí

> InReports – Ứng dụng quản lý vào báo cáo cuộc gọi trong hệ thống

> InHotel – Ứng dụng khách sạn

> InDECT – Ứng dụng quản lý hệ thống IP-DEC

> InAlert – Ứng dụng tin nhắn văn bản cho hệ thống IP-DECT

> InScheduler – Ứng dụng lập lịch họp cho các hội nghị video và âm thanh trên nền tảng Web

> PMS InConnect (InFIAS) – Ứng dụng kết nối giao tiếp PMS với bên thứ 3

> InUC – Ứng dụng truyền thông đa phương tiện cho hội nghị Video, chia sẻ tài liệu, nhắn tin thời gian thực và thực hiện cuộc gọi qua Deskphone và Browser Phone

Catalogue sản phẩm

NEC-InGuard(inapp)

icon download Tải xuống PDF

NEC-InHotel(inapp)

icon download Tải xuống PDF

NEC-InReports(inapp)

icon download Tải xuống PDF

NEC-InUC(inapp)

icon download Tải xuống PDF

NEC-PMS-InConnect(InApp)

icon download Tải xuống PDF

DECT_G277 InDect

icon download Tải xuống PDF

NEC_NS_InScheduler

icon download Tải xuống PDF