NEC SL2100

NEC SL2100

NEC IP-PBX SL2100 cung cấp tính di động và các tính năng UC&C dành cho các doanh nghiệp nhỏ,  định hướng đến các yêu cầu trải nghiệm dịch vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Các tính năng chính của NEC SL2100 bao gồm:

 • Tích hợp sẵn công nghệ VoIP (đóng gói sẵn 8 kênh. Mở rộng tối đa 128 kênh)
 • Dung lượng tối đa 112 thuê bao IP
 • Ứng dụng UC Client trên nền tảng Web
 • Ứng dụng thoại Video hội nghị trên nền tảng Web
 • Tính năng trả lời tự động/ Hộp thư thoại
 • Tính năng đàm thoại hội nghị nhiều bên
 • Kết nối đa điểm qua mạng IP
 • Tính năng tự động phân phối cuộc gọi (ACD)
 • Tính năng khách sạn với giao diện ứng dụng PMS API
 • Ứng dụng thoại bằng điện thoại thông minh (Smartphone)-ST500
 • Ứng dụng nhúng InApp

–  InDECT

– InAlert DECT

– InReport

– InHotel

– InFias

– In ACD

– InGuard

Catalogue sản phẩm

HW17013_SL2100_DataSheet_v4

icon download Tải xuống PDF

NEC_NS_SL2100_Poster

icon download Tải xuống PDF

SL2100 Banner_85x200cm

icon download Tải xuống PDF