AEI ENS

AEI ENS

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp ENS phù hợp để sử dụng trong tất cả các tòa nhà công cộng có bố trí bộ phận an ninh hoặc cấp cứu, ví dụ như khách sạn, bệnh viện, chung cư hoặc các cơ sở tương tự khác.

* Tích hợp thông tin: trên bảng điều khiển của Trung tâm an ninh, màn hình màu sẽ hiển thị các số máy lẻ gọi khẩn cấp. Nhân viên an ninh có thể thực hiện quay số thông qua bàn phím trên bảng điều khiển để thực hiện cuộc gọi đến Bộ phận phản ứng nhanh.

* Phản ứng nhanh: giải pháp này cho phép nhân viên an ninh xác định ngay lập tức vị trí cuộc gọi khẩn cấp đến từ đâu và cử đội hỗ trợ đến đúng vị trí trong thời gian ngắn nhất.

* Truyền thanh: Hệ thống phát cảnh báo và thông tin chính xác cho người nghe trong trường hợp khẩn cấp.

* Định vị cuộc gọi: Dựa trên công nghệ IP để xác định vị trí chính xác của điện thoại gọi khẩn cấp.

* Hệ thống quản lý lên đến 512 thiết bị đầu cuối với giao tiếp thoại 2 chiều (Two Communication)