ALTAI A8 Series

ALTAI A8 Series

Altai Super WiFi A8 Base Station là một giải pháp Wifi tiên tiến 802,11 a/b/g/n/AC . Với 8 × 8 MIMO và công nghệ ăng ten thông minh của Altai, nó được thiết kế cho phạm vi phủ sóng diện rộng và hiệu suất cao.

Hoạt động đồng thời cả hai băng tần 2,4 GHz và 5GHz, các Super WiFi A8n (AC) Series Base Station có thể cung cấp kết nối truy cập trong cả hai băng tân cũng như tầm xa (lên đến 30 km) backhauling với băng tần.

Ưu điểm:

8 cổng ăng ten cho 4 ăng ten khu vực nghiêng kép, cung cấp độ phủ sóng 90 °
8 × 8 MIMO kết hợp với công nghệ ăng ten thông minh độc quyền của Altai cho các vùng phủ sóng có diện tích lớn và đồng nhất
Các ăng ten nhiều A8n Series có thể được cấu hình để cung cấp toàn diện đó là tối ưu hóa cho khu vực, mô hình và độ cao
Cung cấp tối đa 3 lần phạm vi và 10 lần so với khu vực toàn diện so với điểm truy cập chuẩn
Lên đến 300 Mbps (Access) cộng với 867 Mbps (Access/backhaul cho AC mẫu)/300 Mbps (Access/backhaul cho n Model) năng lực cho mỗi trạm cơ sở
Mở rộng tầm với, lên đến một dải backhauling 30 km
Cài đặt nhanh và đơn giản bằng cách sử dụng một gắn kết đơn cực cho radio và antennas
Công nghệ AirFi của Altai cho công suất cao hơn và hiệu quả trên kênh WiFi
Bảo mật: Authentication – Open system, Shared key, WPA/ WPAPSK, WPA2/ WPA2-PSK, 802.1x (EAP-PEAP/ TLS/ TTLS/ SIM/ AKA)
—————————————————————————————————————————————–

Altai’s Super WiFi A8n (ac) base station is an advanced 802.11 a/b/g/n/ac WiFi solution. With its 8×8 MIMO and Altai’s smart antenna technology, it is designed for broadest coverage range and best non-line–of-sight (NLOS) performance.

Operating concurrently in both 2.4GHz and 5GHz bands, the Super WiFi A8n (ac) series base station can provide access connectivity in both bands as well as long-range (up to 30 km) backhauling in the 5GHz band.

Highlights:
• 8 antenna ports for 4 dual-slant sector antennas, providing flexible 90° to 360° coverage
• 8×8 MIMO combined with Altai’s proprietary smart antenna technology for the best available uniform large-area coverage
• The multiple antennas of A8n series can be configured to provide coverage that is optimized for area, pattern and elevation
• Provides up to 3 times the range and 10 times the area of coverage as compared to standard access points
• 50 cm co-location with 3G/4G cell sites on a single-pole
• Up to 300 Mbps (access) plus 867 Mbps (access/backhaul for ac model) /300 Mbps (access/backhaul for n model) capacity per base station
• Extended reach, with up to a 30 km backhauling range
• Fast and simple installation using a single-pole mount for radios and antennas
• Altai’s AirFi technology for higher capacity and efficiency per WiFi channel